Rogaland

FLATHOLMEN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Sola kommune, Rogaland
Opprettet: 1862
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Dagens betongfyr er fra 1957.
Automatisert og avbemannet i 1984.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Flatholmen fyr

Tekst og bilder: Bjørn Arild Ersland


Som navnet sier, er Flatholmen helt flat og knapt 10 meter på det høyeste punktet. Stasjonen er et enkelt trefyranlegg med bolig, uthus og fyrlykt. I tillegg er det et naust ned i stranda. Flatholmen ligger like utenfor Tananger, men til tross for at det bare er en kort båttur ut hit, er øya bare tilgjengelig i godvær. Havnene her er grunne og det er bare småbåter som kan legge til her.

altFyret blir av mange forbundet med den tragiske ulykken som skjedde her i 1894, da de to døtrene til fyrvokteren stod på fyret og så at faren og broren kullseilte på vei til fyret. De klarte å redde broren, men faren ble borte. Samtidig som redningsaksjonen pågikk, klarte de to jentene å holde fyret i drift.

Etter at fyret ble fraflyttet i 1984 har det stått tomt.

Arbeidet med ny bruk av Flatholmen kan følges på Facebook