Rogaland

FJØLØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Rennesøy kommune, Rogaland
Opprettet: 1849
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nytt fyr i 1867.
Dagens betongfyr er fra 1954.
Automatisert og avbemannet i 1977.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket

Tekst og bilder: Bjørn Arild Ersland


Det første fyret på Fjøløy var knapt større en ei vanlig fyrlykt. Det ble tent i 1849 og skulle bare lyse et par måneder under sildefiske hver vinter. Fyret var ment som en midlertidig løsning. Men snart kom det krav om kontinuerlig drift. I 1867 ble den lille lykta derfor erstattet med et moderne trefyr. Fyret var bemannet med fyrmester og fyrbetjent fram til 1977, da det ble automatisert. Stasjonen består i dag av bolig, uthus, naust, maskinhus og selve fyrlykta.

I dag brukes fyret som representasjonsfyr for Kystverket. Selv om fyret ikke er åpent for publikum, er området likevel verd en tur. Dette er et flott naturområde med Utstein kloster som en av naboene.