Rogaland

HØGEVARDE FYRSTASJON

Beliggenhet: Karmøy kommune, Rogaland
Opprettet: 1700
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1858. 
Nedlagt og avbemannet i 1902.
Fyret ble erstattet av to fyrlykter. Bygningene ble solgt til privat kjøper i 1905. 
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Norsk Hydro, fra 1955
 
Bilde: Riksantikvaren


Høgevarde fyrstasjon ligger på Avaldsnes ved Karmsundet på Karmøy. Fyrbygningen med høyt, rundt fyrtårn i gavlen, ble oppført i tegl i 1858 og bordkledd i 1859. Bygningens form er meget særpreget og enestående i norsk fyrsammenheng. Stasjonen ligger i sammenheng med tidligere tollbod og fornminner.

Høgevarde fyrstasjon har som en av landets eldste fyrstasjoner stor aldersverdi. Eksteriøret har høy grad av opprinnelighet. Stasjonen har stor miljøskapende betydning i området.