Rogaland

RØVÆRSHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Haugesund kommune, Rogaland
Opprettet: 1892
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1975.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1998
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Mulighet for overnatting og utflukt/omvisning 
Hjemmeside: Ravnafloke AS
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren
Røværsholmen fyrstasjon ligger på en holme ved Røvær utenfor Haugesund. Anleggget har et 13,5m høyt fyrtårn i støpejern med tårnfot i hugget stein. Steinen kommer fra Lista fyrstasjon der to steintårn ble tatt ned i 1873. Fyret har 2. ordens linseapparat. Bolig og uthus ligger ved siden av tårnet med naust og landing rett nedenfor. Landingsforholdene er vanskelige.

Røværsholmen fyrstasjon er et godt eksempel på de marginale boforhold fyrvesenets folk ofte har hatt og har sosialhistorisk verdi. Det lave, koniske støpejernstårnet er en relativt sjelden fyrtype. Anlegget har identitetsskapende verdi i området.