Rogaland

GRUNNSUNDHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Eigersund kommune, Rogaland
Opprettet: 1855
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1928.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på underbygning.
Bygningene ble solgt til privat kjøper.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Privat


Bilde: Riksantikvaren