Rogaland

FLATHOLMEN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Sola kommune, Rogaland
Opprettet: 1862
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Dagens betongfyr er fra 1957.
Automatisert og avbemannet i 1984.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Det jobbes med planer om å åpne fyret for publikum.

Tekst og bilder: Bjørn Arild Ersland

Les mer …

GEITUNGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Karmøy kommune, Rogaland
Opprettet: 1924
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert i 1988. Avbemannet i 1994.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket 
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
 


 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

GITTERØY FYRSTASJON

 

 

Beliggenhet: Haugesund kommune, Rogaland
Opprettet: 1861
Status: Nedlagt og avbemannet 1910
Funksjon: Fiskefyr
Bilde: Kystverket

 

GRUNNSUNDHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Eigersund kommune, Rogaland
Opprettet: 1855
Status: Nedlagt og erstattet av lykt 1928
Funksjon: Innseilingsfyr
Eier: Privat
Bilde: Riksantikvaren

 

  

HØGEVARDE FYRSTASJON

Beliggenhet: Karmøy kommune, Rogaland
Opprettet: 1700
Status: Nedlagt 1902
Funksjon: Leifyr

Eier: Privat
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

KOPERVIK FYRSTASJON

 

Beliggenhet: Karmøy kommune, Rogaland
Opprettet: 1863
Status: Nedlagt og erstattet av fyrlykt 1887
Funksjon: Fiskefyr
Bilde: Kystverket
 
 
 
 
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 161 gjester og ingen medlemmer på besøk.