Sogn og Fjordane

GEITA FYRSTASJON

Beliggenhet: Askvoll kommune, Sogn og Fjordane
Opprettet: 1897
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Automatisert i 1980. Avbemannet i 1983.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: kontakt Sirpa Markkanen for leie, tlf: 48247723
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren
Geita fyrstasjon ligger på toppen av øya Geita i Aspefjorden. Fyrbygningen av tre har et lyktehus med en høy spiss kuppel plassert i sør-østre hjørne. Linsen står på et smijernsfundament. Stasjonen har maskinhus/uthus, hus for maskineri til løpestreng og tidligere bolig - senere fjøs. Landing og naust ligger vel 200m unna fyret. Omgivelsene bærer fortsatt preg av beiting. Geita har vanskelige landingsforhold.

Fyrstasjonens plassering gjør den til et markant landemerke. Anlegget representerer de små trefyrene, og den høye spisse kuppelen på lyktehuset gir det en meget egenartet karakter. Linsens smijernsfundament er spesielt og pæreskifteren som er utviklet av Fyrvesenet har fyrhistorisk verdi. Fyrbygningen har mange originale elementer og stor grad av opprinnelighet. Fyrstasjonen har som helhet miljøskapende verdi i området.