Telemark

STAVSENG FYRSTASJON

Beliggenhet: Kragerø kommune, Telemark
Opprettet: 1874
Ombygd og forhøyet i 1907
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Automatisert og avbemannet i 1968.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen. Bygningene står tomme uten ny bruk. 

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Stavseng fyrstasjon ligger på en øy i Kragerøfjorden. Fyrbygningen i tre har et høyt kirkelignende tårn i gavlen. Tårnet ble forhøyet i 1907. Fyret har 4. ordens linseapparat. Stavseng fyrstasjon ble bygget samtidig med Strømtangen fyrstasjon ved innløpet til Kragerøfjorden, og danner overettlinje med denne. Landingsforholdene er gode. Til tross for noe modernisering av interiøret, er mange originale elementer intakt.

Fyrstasjonens verneverdi er først og fremst knyttet til fyrbygningens sjeldne karakter og den funksjonelle sammenhengen med Strømtangen fyr.