Vest-Agder

GRØNNINGEN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Kristiansand kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1878
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1980.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Fyrstasjonen leies ut som kystledhytte for allmennheten i regi av Bragdøya kystlag. 
Hjemmeside: Bragdøya kystlag

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

HATHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Mandal kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1867
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1973.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja; fyrstasjonen leies ut til allmennheten i regi av Mandal kystlag.
Hjemmeside: Mandal Kystlag 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

LINDESNES FYRSTASJON

Beliggenhet: Lindesnes kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1656 (kullfyr i privat drift), nedlagt samme år.
Gjenopprettet i 1725 (kullfyr, i privat drift)
Funksjon: Kystfyr
UtviklingErstattet av nye kullfyr i 1799 og 1822.
Dagens fyrtårn er fra 1915.
Automatisert i 1989. Avbemannet i 2003.
Bemanningen er opprettholdt som museal funksjon.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Fyrmuseum, guiding, salgsforetning, fyr-restaurant og utleie til allmennheten ved Kystverkmusea og Stiftelsen Lindesnes Fyr
 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

LISTA FYRSTASJON

Beliggenhet: Farsund kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1836
Funksjon: Kystfyr
Utviklng: Ytterligere to fyrtårn i 1853.
To fyrtårn ble demontert og fjernet i 1873.
Dagens fyrtårn er fra 1853.
Automatisert i 1988. Avbemannet i 2003.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja; utleie til allmennheten i regi av Farsund kommune. Fyrstasjonen innhar også en salgsforetning og en ornotologisk stasjon.
Hjemmeside: www.listafyr.no
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

MARKØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Lyngdal kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1725 (Kullfyr, i privat drift)
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens kullfyr er fra 1822.
Nedlagt og avbemannet i 1844.
Bygningene ble fjernet. Fyret uten lyktehus er bevart. 
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Trolig Staten, Kystverket. 
Ny bruk: Ingen. 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

ODDERØYA FYRSTASJON

Beliggenhet: Kristiansand kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1832
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1874.
Nedlagt og avbemannet i 1984.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Vest-Agder fylkeskommune, fra 2005
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Venneforeningen for Odderøya fyr arbeider sammen med eier for ny bruk av fyrstasjonen.
Hjemmeside: odderoyafyr.no

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 207 gjester og ingen medlemmer på besøk.