Vest-Agder

GRØNNINGEN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Kristiansand kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1878
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1980.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Fyrstasjonen leies ut som kystledhytte for allmennheten i regi av Bragdøya kystlag. 
Hjemmeside: Bragdøya kystlag

Tekst og bilder: RiksantikvarenGrønningen fyrstasjon ligger på en holme ytterst i Kristiansandsfjorden. Fyret har funksjonell og visuell forbindelse med Oksøy og Odderøya fyrstasjoner, og de tre fyrene danner en sammenhengende struktur av navigasjonshjelpemidler for innseilingen til kysten og Kristiansand havn. Fyrbygningen i hvitmalt betong har et 14 meter høyt tårn i gavlen. Stasjonen omfatter også fyrbetjentbolig med maskinrom, uthus og to naust. Anlegget har stor grad av opprinnelighet med de forskjellige bygningene godt bevart. Området er fredet som naturreservat etter lov om naturvern og inngår i forslag til kystsoneplan for Kristiansand kommune som båndlagt område.

Fyrstasjonen har en markant beliggenhet på holmen ved innseilingen til byen og har derfor identitetsskapende verdi i området. Anleggets form og plassering samlet på den lille holmen utgjør et miljø med store estetiske kvaliteter. Fyrstasjonen er et arkitektonisk verdifullt eksempel på et tidlig betongfyr, og har fyrhistoriske og opplevelsesmessig verdi ved sin forbindelse med Odderøya og Oksøy fyrstasjoner.

Ønsker du å overnatte på Grønningen fyr, trykk HER.

 

Bildeserie: Lars Verket (se /www.flickr.com/photos/larsverket/ )

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 136 gjester og ingen medlemmer på besøk.