Vest-Agder

OKSØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Kristiansand kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1832
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1900.
Automatisert i 1990. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen. Kystverket arbeider med konkrete planer for ny bruk av fyrstasjonen.

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Oksøy fyrstasjon ligger på en øy i Kristiansandsfjorden. Anlegget ble bygget samtidig med Odderøya fyrstasjon, og har funksjonell og visuell forbindelse med denne og Grønningen fyrstasjon. De tre fyrene danner en sammenhengende struktur av navigasjonshjelpemidler for innseilingen til kysten og Kristiansand havn. Fyrtårnet er et 36 meter høyt støpejernstårn fra 1900. Linseapparatet av 1. orden fra samme tid og bifyr fra 1907 er bevart. Fundamentet etter det første fyrtårnet i tegl står fortsatt. Fyrstasjonen har et rikt sammensatt miljø med mange bygninger og anleggselementer foruten fyrtårnet. Anlegget omfatter maskinhus, fyrbetjentboliger, uthus, samt loshus og losvakthytte. Det finnes også tufter etter en semaforstasjon og anlegg fra 2. verdenskrig. Fyrstasjonen har landing med gode landingsforhold. Oksøy er fredet som naturreservat etter lov om naturvern, og inngår i forslag til kystsoneplan for Kristiansand kommune som båndlagt område.

Oksøy fyrstasjon er med et av landets høyeste støpejersntårn et viktig landemerke i Kristiansandsfjorden. Fyrstasjonen har fyrhistorisk og opplevelsesmessig verdi med sin forbindelse til Odderøya og Grønningen fyrstasjoner. Oksøy er et spesielt mangfolidig anlegg som har stor miljøskapende verdi med losstasjonen og tuftene etter tidligere fyrtårn, semaforstasjon og tysk brakkeanlegg.

Bildeserie: Lars Verket (www.flickr.com/larsverket)

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 147 gjester og ingen medlemmer på besøk.