Vest-Agder

ODDERØYA FYRSTASJON

Beliggenhet: Kristiansand kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1832
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1874.
Nedlagt og avbemannet i 1984.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Vest-Agder fylkeskommune, fra 2005
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Venneforeningen for Odderøya fyr arbeider sammen med eier for ny bruk av fyrstasjonen.
Hjemmeside: odderoyafyr.no

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Odderøya fyrstasjon er landfast og ligger på halvøya Odderøya i innseilingen til Kristiansand. Fyrstasjonen er bygget samtidig med Oksøy fyrstasjon og har funksjonell og visuell forbindelse med denne og Grønningen fyrstasjon. De tre fyrene danner en sammenhengende struktur av navigasjonshjelpemidler for innseilingen til kysten av Kristiansand havn.
Fyrbygningen er i tre med eternittkledning og har lyktehus i gavlen. En tåkeklokke henger i en galge foran bygningen. Et 4. ordens linseapparat fra 1914 er i bruk i den nye fyrlykten fra 1984, som er plassert foran fyrbygningen. Anlegget omfatter maskinhus/ fyrbetjentbolig, uthus, oljebod, naust og landing. Bygningsmassen, som hovedsaklig er fra 1874, er godt bevart. Odderøya er avmerket som område båndlagt av forsvaret i kommuneplanen for Kristiansand kommune, men er delvis frigitt turområde.

Stasjonen er et typisk eksempel på et lite trefyr der lykten er plassert i gavlen på bolighuset. Det frittliggende tåkeklokkeanlegget er det eneste av sitt slag som er bevart her til lands. Odderøya fyrstasjon er et karakteristisk trekk i Kristiansands havnebilde, og har fyrhistorisk og opplevelsesmessig verdi ved sin forbindelse ved Oksøy og Grønningen fyrstasjoner.

Blogg: http://odderoyafyr.no/
 

Bildeserie: Lars Verket (www.flickr.com/larsverket)

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 101 gjester og ingen medlemmer på besøk.