Vest-Agder

RYVINGEN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Mandal kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1867
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1897.
Automatisert i 1988. Avbemannet i 2002.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja; fyrstasjonen leies ut til overnatting og dagsturer i regi av Ryvingens Venner. 
Hjemmeside: http://www.ryvingensvenner.no/

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Ryvingen fyrstasjon ligger på en øy utenfor Mandal og er Norges sydligste fyr. Fyrstasjonen ble bygget samtidig med Hatholmen fyrstasjon, og har funksjonell og visuell forbindelse med denne. I 1897 ble den gamle fyrbygningen erstattet med et 22,5m høyt støpejernstårn og utstyrt med hurtigblinkende linse. Ryvingen fyrstasjon er den første som fikk elektrisk fyrlys og en av de første med lynblinkapparat. Stasjonen har maskinhus, uthus, vei, naust, landing, samt tufter etter tidligere bygninger og rester etter tyske anlegg. Det er tydelige spor i landskapet etter dyrking, og øya brukes fortsatt til beiting for sau. Ryvingen er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde med viktige natuvern- og friluftsinteresser i kommuneplanen for Mandal.

Til tross for store endringer fremstår Ryvingen fyrstasjon som et harmonisk og helhetlig anlegg med fremtredende beliggenhet på toppen av øya. Fyrstasjonen har fyrhistorisk og opplevelsesmessig verdi ved sin forbindelse med Hatholmen fyrstasjon. Lynblinkapparatet og fyrtårnet i støpejern er de mest interessante enkeltelementene på fyrstasjonen. Den fint oppmurte 420 meter lange veien fra landingen opp til fyrstasjonen, sett i sammenheng med spor etter dyrkingsjord og uthus og anlegg fra 2. verdenskrig, gir området stor miljøskapende verdi.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 160 gjester og ingen medlemmer på besøk.