Vest-Agder

LINDESNES FYRSTASJON

Beliggenhet: Lindesnes kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1656 (kullfyr i privat drift), nedlagt samme år.
Gjenopprettet i 1725 (kullfyr, i privat drift)
Funksjon: Kystfyr
UtviklingErstattet av nye kullfyr i 1799 og 1822.
Dagens fyrtårn er fra 1915.
Automatisert i 1989. Avbemannet i 2003.
Bemanningen er opprettholdt som museal funksjon.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Fyrmuseum, guiding, salgsforetning, fyr-restaurant og utleie til allmennheten ved Kystverkmusea og Stiftelsen Lindesnes Fyr
 

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Lindesnes fyrstasjon ligger på Norges sydligste fastlandspunkt, Neset. Fyrstasjonen ble opprettet i 1655, men snart nedlagt og først tent igjen i 1725. Fyrstasjonen har visuell og funksjonell forbindelse med Markøy fyrstasjon som ble tent samtidig for å unngå forveksling med Skagen fyr i Danmark. I 1822 ble det oppført et lukket kullblussfyr som var i bruk frem til 1854, da ny lykt med linseapparat ble innstallert. Fyrtårnet som er i bruk i dag er et 16,1m høyt støpejernstårn fra 1915 med linseapparatet fra 1854. Stasjonen omfatter mange bygninger fra forskjellig tid: Maskinhus, to bolighus hvorav ett er flyttet fra Markøy, uthus, tre naust, ruin av kullblussfyret og krigsminner fra 2. verdenskrig og landing. Lindesnes har meteorologisk stasjon i tillegg til fyrdriften. Fyrstasjonen ligger innenfor et område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanen for Lindesnes. Kulturminnene fra 2. verdenskrig bidrar til å understreke stedets strategiske betydning for sjøfarten.

Anlegget er som landets eldste og syldligste beliggende fastlandsfyr et viktig landemerke med nasjonal symbolverdi. Ruinen av kullblussfyret og støpejernstårnet viser til sammen den historiske spennvidden i området, samt den fyrtekniske utviklingen.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 168 gjester og ingen medlemmer på besøk.