Vest-Agder

MARKØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Lyngdal kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1725 (Kullfyr, i privat drift)
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens kullfyr er fra 1822.
Nedlagt og avbemannet i 1844.
Bygningene ble fjernet. Fyret uten lyktehus er bevart. 
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Trolig Staten, Kystverket. 
Ny bruk: Ingen. 

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Markøy fyrstasjon ligger på en liten øy i Selørarkipelet vest for Lindesnes. Fyrstasjonen har stor visuell og funksjonell forbindelse med Lindesnes fyrstasjon, og ble opprettet samtidig med gjenopprettingen av denne for å unngå forveksling med Skagen fyr i Danmark. Fyrstasjonen ble nedlagt i 1844, og består i dag av ruinen av et kullblussfyr oppsatt i 1822 og tufter etter flere bygninger samt vei ned til landskap og i sammenheng med den gamle, verneverdige uthavnen Selør. Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål i kommuneplanen for Lyngdal. Området er vernet som naturreservat i medhold av lov om naturvern.

Markøy fyrstasjon er som ruin av et kullblussfyr og i sammenheng med kullblussfyret på Lindesnes et viktig kulturminne med stor alders- og fyrhistorisk verdi.