Vest-Agder

LISTA FYRSTASJON

Beliggenhet: Farsund kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1836
Funksjon: Kystfyr
Utviklng: Ytterligere to fyrtårn i 1853.
To fyrtårn ble demontert og fjernet i 1873.
Dagens fyrtårn er fra 1853.
Automatisert i 1988. Avbemannet i 2003.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja; utleie til allmennheten i regi av Farsund kommune. Fyrstasjonen innhar også en salgsforetning og en ornotologisk stasjon.
Hjemmeside: www.listafyr.no
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Lista fyrstasjon ligger på Ytre Listalandet. Fyrtårnet i huggen granitt er fra 1833 og er 34m høyt. Det hurtigblinkende linseapparatet er fortsatt i drift. Fra 1853 til 1874 stod det tre fyrtårn av denne typen på stasjonen. Årsaken til dette behovet var å skille Lista fra andre fyr. Stasjonen omfatter maskinhus, boliger med tilhørende uthusfunksjoner, uthus, tuft etter smie, vei til landing, samt naust. Fyrstasjonen har meteorologisk stasjon og kystmeldingstjeneste i tillegg til fyrdriften. Området er avsatt til landbruks-, natur-, og friluftsformål i kommuneplanen for Farsund.

Fyrstasjonen er et karakteristsisk landemerke i det flate, særegne og rike kulturlandskapet på Lista. Fyrtårnet er det eneste høye steintårnet i regionen og sjeldent i norsk fyrhistorisk sammenheng. Fyrmesterboligen med uthus er blant de få bygningene ved fyrstasjonene her i landet fra begynnelsen av nittende århundre, og har derfor høy aldersverdi. Linseapparatet har fyrteknisk verdi.

Lista fyrstasjon har miljøskapende verdi slik den ligger samlet og avgrenset av steingjerder i det åpne landskapet. Fyrstasjonen har betydning sett i sammenheng med Listakysten som er Norges største skipskirkegård. Det har stor fyrhistorisk interesse at det har vært tre like fyrtårn på stasjonen.

Bildeserie: Lars Verket (www.flickr.com/larsverket)

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 112 gjester og ingen medlemmer på besøk.