Vestfold

TORGERSØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Tønsberg kommune, Vestfold
Opprettet: 1851
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1890.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt.
Fyrbygningen ble revet ca. 1900.
Foto eller tegning av fyrstasjonen mangler.
Fyrstasjonen lå på samme sted som dagens fyrlykt og tåkeklokke.
Tekst og bilder: Riksantikvaren


Torgersøy fyrstasjon ligger på en øy utenfor Tønsberg og ble opprettet som innseilingsfyr til Vallø Saltverk. Tuftene etter den første fyrbygningen i tre er bevart. I 1890 ble fyrstasjonen erstattet av en fyrlykt. Klokketårnet er i tre og har sveitserstilpreg som de andre bevarte tårnene i landet. Klokke og drivverk er intakt.

Torgersøy tåkeklokke har stor fyrhistorisk verdi og arkitektonisk verdi som et sjeldent og særegent kulturminne. Fyrstasjonen har i sammenheng med det gamle industrimiljøet på Vallø dessuten stor kulturhistorisk verdi.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 145 gjester og ingen medlemmer på besøk.