Vestfold

FULEHUK FYRSTASJON

Beliggenhet: Nøtterøy kommune, Vestfold
Opprettet: 1821
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens betongtårn er fra 1955.
Nedlagt og avbemannet i 1989.
Fyret ble erstattet av Hollenderbåen fyrlykt og en lanterne.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Nøtterøy kommune fra 2005
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Utleie ved Foreningen Fulehuks Venner og kystledhytte i regi av OF. Se oslofjorden.org
 
 
 
Bilde: Riksantikvaren

 

 

Fulehuk fyr ligger på skjæret Fulehuk på vestsiden av Oslofjorden som det østligste punktet i Nøtterøy kommune. Fyrlykten ble tent 1. november 1821. I 1841 ble fyret det første i landet med tåkeklokke. Klokka ble byttet ut både i 1879 og 1885, den siste gangen på grunn av et havari på skjæret. I 1912 ble det satt opp et naust, og fyret fikk elektrisitet i 1938. I 1989 ble Fulehuk fyr slukket, og erstattet av Hollenderbåen fyrlykt.

Den opprinnelige fyrvokterboligen var bygd av stein og var på én etasje. I 1910 ble fyret påbygd med en etasje i tre. I perioder bodde også fyrvokternes familier på fyret.

Opprinnelsen til stednavnet Fulehuk er trolig det nederlandske vuile hoek, den farlige odden. Den språklige parallellen i norsk er ordet ful, som betyr skummel. Skrivemåten Fuglehuk har vært brukt lenge, og er stadig i bruk. Uten kunnskap om nederlandsk språk er det nærliggende at navnet har sammenheng med fugler.

Fulehuk står ikke på Riksantikvarens liste over verneverdige fyrstasjoner. I 2005 kjøpte Nøtterøy kommune fystasjonen Fulehuk av Kystverket. Venneforeningen, Fulehuks venner, har påtatt seg ansvaret for vedlikeholdet av stasjonen.

Åpnet og tilrettelagt for allmenheten i 2007. Fyrstasjonen ble restaureret og oppusset grundig etter iherdig innsats av Stiftelsen Fulehuk Fyr og Forening Fulehuks Venner.