TORUNGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Arendal kommune, Aust-Agder
Opprettet: 1844
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1914. Fyrstasjonen het Store Torungen frem til 1914. 
Automatisert i 1987. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ja. Stiftelsen Torungen fyr og Torungens Venner. Utleie via Aust-Agder Turistforening
Hjemmeside: www.torungen-fyr.no og aat.dnt.no 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

YTRE MØKKALASSET FYRSTASJON

Beliggenhet: Arendal kommune, Aust-Agder
Opprettet: 1888
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Automatisert og avbemannet i 1946.
Nedlagt i 1986.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ingen. Fyret er under restaurering.
Hjemmeside: www.mokkalasset.no

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

FILTVET FYRSTASJON

Beliggenhet: Hurum kommune, Buskerud
Opprettet: 1840
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Dagens fyrbygning er fra 1877.
Nedlagt og avbemannet i 1985.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Hurum kommune fra 1999
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Filtvet Fyrs Venner leier fyrstasjonen av Hurum kommune. De arrangerer omvisninger, konserter, kunstutstillinger og foredrag. I kjelleren er det et lite, permanent fyrmuseum. Filtvet fyr er ikke åpent for overnatting.
Se: filtvetfyr.no

Les mer …

RØDTANGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Hurum kommune, Buskerud
Opprettet: 1840
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1897.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på steinmur ved Rødtangen brygge. Solgt til private i 1898. 
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Privat

Bilde: Riksantikvaren

 

Les mer …

BERGEN MOLOFYR

 
Beliggenhet: Bergen kommune, Hordaland
Opprettet: 1867 
Funksjon: Havnefyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1914. 
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på lagerskur. 
Fyrtårnet og moloen ble fjernet i 1915.   
 
Foto: Kystverket
 
 
 
 
 

ESPEVÆR FYRSTASJON

Beliggenhet: Bømlo kommune, Hordaland
Opprettet: 1849
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1861.
Nedlagt og avbemannet i 1913.
Fyret ble erstattet av to fyrlykter.
Bygningene ble solgt til privat kjøper.
Vernestatus: Ikke fredet 
Eier: Privat
 
Bilde: Kystverket
 
 

FOLGERØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Bømlo kommune, Hordaland
Opprettet: 1855
Funksjon: Fiskefyr
Utvikling: Nedlagt og erstattet av fyrlykt i 1887.
 
 

HELLISØY FYRSTASJON

HellisoyRiksantikvaren lite Beliggenhet: Fedje kommune, Hordaland
Opprettet: 1855
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1988. Avbemannet i 1992.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Fedje kommune
Hjemmeside: www.hellisoyfyr.no 

Les mer …

HOLMENGRÅ FYRSTASJON

Beliggenhet: Fedje kommune, Hordaland
Opprettet: 1892
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens betongtårn er fra 1955.
Automatisert og avbemannet i 1986.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket


Tekst og bilder: NFHF

Les mer …

LANGEVÅG FYRSTASJON

Beliggenhet: Bømlo kommune, Hordaland
Opprettet:  1855
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1896.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt. Fyrbygningen ble revet. Foto av fyret finnes ikke pr nå. 
 
Foto: Riksantikvaren
 
 
 
 
 

LEIRVIK FYRSTASJON

Leirvik fyr Foto Heidi EikremsvikBeliggenhet: Stord kommune, Hordaland
Opprettet: 1878
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1903.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt.
Bygningene ble solgt til privat kjøper.
Kjøpt og rebemannet av Fyrvesenet i 1930 (tåkesignal). Nedlagt og avbemannet i 1975. 
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Stord kommune, fra 2005
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Venelaget for Leirvik
 
Bilde: Heidi Eikremsvik
 

 

 

 

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 142 gjester og ingen medlemmer på besøk.