TORUNGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Arendal kommune, Aust-Agder
Opprettet: 1844
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1914. Automatisert i 1987.
Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Nybruk: Stiftelsen Torungen fyr, utleie via Aust-Agder Turistforening
Hjemmeside:www.torungen-fyr.no
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

YTRE MØKKALASSET FYRSTASJON

Beliggenhet: Arendal kommune, Aust-Agder fylke
Opprettet: 1888
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Automatisert og avbemannet i 1946.
Nedlagt i 1986.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Hjemmeside: www.mokkalasset.no

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

FILTVET FYRSTASJON

Beliggenhet: Hurum kommune, Buskerud
Opprettet: 1840
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Dagens fyrbygning er fra 1877.
Nedlagt og avbemannet i 1985.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Hurum kommune fra 1999
 
 
 
 
 
Ny bruk: Filtvet Fyrs Venner leier fyrstasjonen av Hurum kommune. De arrangerer omvisninger, konserter, kunstutstillinger og foredrag. Det er også en permanent utstilling om fyrets historie. Filtvet fyr er ikke åpent for overnatting.
Hjemmeside: filtvetfyr.no

Les mer …

RØDTANGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Hurum kommune, Buskerud
Opprettet: 1840
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1897.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på en steinmur ved Rødtangen brygge.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Privat

Bilde: Riksantikvaren

 

Les mer …

BERGEN HAVNEFYR

 
Beliggenhet: Bergen kommune, Hordaland
Opprettet: 1867 (kommunalt), 1912 (tåkeklokke)
Status: Nedlagt og erstattet av fyrlykt 1914
Funksjon: Havnefyr
Bilde: Kystverket
 
 
 
 
 

ESPEVÆR FYRSTASJON

 

 

 

Beliggenhet: Bømlo kommune, Hordaland
Opprettet: 1849
Status: Nedlagt og erstattet av fyrlykter 1913
Funksjon: Leifyr, opprinnelig fiskefyr
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Eier: Privat
Bilde: Kystverket
 
 

FOLGERØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Bømlo kommune, Hordaland
Opprettet: 1855
Status: Nedlagt og erstattet av fyrlykt 1887
Funksjon: Fiskefyr
 

GLETTE FYRSTASJON

 

 

Beliggenhet: Haugesund kommune, Hordaland
Opprettet: 1849
Status: Nedlagt og avbemannet 1860. Erstattet av fyrlykt 1910.
Funksjon: Fiskefyr
Bilde: Kystverket
 
 
 
 

HELLISØY FYRSTASJON

HellisoyRiksantikvaren lite Beliggenhet: Fedje kommune, Hordaland
Opprettet: 1855
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1988. Avbemannet i 1992.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Fedje kommune
Hjemmeside: www.hellisoyfyr.no 

Les mer …

HOLMENGRÅ FYR

Beliggenhet: Fedje kommune, Hordaland
Opprettet: 1892
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens betongtårn er fra 1955.
Automatisert og avbemannet i 1986.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket


Tekst og bilder: NFHF

Les mer …

LANGEVÅG FYRSTASJON

Beliggenhet: Bømlo kommune, Hordaland
Opprettet:  1855
Status: Nedlagt og erstattet av fyrlykt 1896
Funksjon: Fiskefyr / innseilingsfyr
Bilde: Riksantikvaren
 
 
 
 
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 121 gjester og ingen medlemmer på besøk.