ODDERØYA FYRSTASJON

Beliggenhet: Kristiansand kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1832
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1874.
Nedlagt og avbemannet i 1984.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Vest-Agder fylkeskommune, fra 2005
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Venneforeningen for Odderøya fyr arbeider sammen med eier for ny bruk av fyrstasjonen.
Hjemmeside: odderoyafyr.no

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

OKSØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Kristiansand kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1832
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1900.
Automatisert i 1990. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen. Kystverket arbeider med konkrete planer for ny bruk av fyrstasjonen.

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

RYVINGEN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Mandal kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1867
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1897.
Automatisert i 1988. Avbemannet i 2002.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja; fyrstasjonen leies ut til overnatting og dagsturer i regi av Ryvingens Venner. 
Hjemmeside: http://www.ryvingensvenner.no/

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

SONGVÅR FYRSTASJON

Beliggenhet: Søgne kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1888
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1950.
Automatisert og avbemannet i 1987.
Nedlagt i 2004: Erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja; fyrstasjonen leies ut til overnatting og arrangementer for allmennheten i regi av Songvår Fyrs Venner. 
Hjemmeside: www.songvaarfyr.com
 
 
Tekst og foto: Bjørn Arild Ersland

Les mer …

SØNDRE KATLAND FYRSTASJON

Sondre Katland fyr Ola Sendstad 310918 kopiBeliggenhet: Farsund kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1878
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Automatisert og avbemannet i 1948.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten,Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Fyrstasjonen er under restaurering og oppussing av Foreningen Søndre Katland Fyr.
Hjemmeside: www.katlandfyr.no
 
 


 
 
 

VARNES FYRSTASJON

Beliggenhet: Farsund kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1836
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Nedlagt og avbemannet i 1950.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på underbygning
Naustet er bevart. Øvrige bygninger ble demontert, solgt og fjernet i 1950.

Bilde: Kystverket

 

 

 

BASTØY FYRSTASJON

alt

Beliggenhet: Horten kommune, Vestfold
Opprettet: 1840
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1896.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt. Revet i 1916.
Dagens fyrstasjon er fra 1918.
Nedlagt og avbemannet i 1987.
Fyret ble erstattet av Mefjordbåen fyrlykt og en lanterne.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Bastøy fengsel fra 1989.
Ny bruk: Ja. Bygningene brukes internt for ansatte ved Bastøy fengsel.

 

FULEHUK FYRSTASJON

Beliggenhet: Nøtterøy kommune, Vestfold
Opprettet: 1821
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens betongtårn er fra 1955.
Nedlagt og avbemannet i 1989.
Fyret ble erstattet av Hollenderbåen fyrlykt og en lanterne.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Nøtterøy kommune fra 2005
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Utleie ved Foreningen Fulehuks Venner og kystledhytte i regi av OF. Se oslofjorden.org
 
 
 
Bilde: Riksantikvaren

 

Les mer …

FÆRDER FYRSTASJON

lille farderBeliggenhet: Tjøme kommune, Vestfold
Opprettet: 1857
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1988. Avbemannet i 2006.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Signalboligen er under restaurering som kystledhytte v/ Færder fyrs venner. Dette i samarbeid med OF. Se oslofjorden.org
Øvrige bygninger benyttes av Kystverket.
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

FÆRDER GAMLE FYRSTASJON

store farderBeliggenhet: Tjøme kommune, Vestfold
Opprettet: 1697, kullfyr (privat drift).
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Nedlagt og revet i 1802.
Nytt kullfyr i 1802.
Nedlagt og revet i 1852 (dagens ruin).
Nytt linsefyr i 1852.
Nedlagt og revet i 1857 (få spor).
Fyret ble erstattet av nye Færder fyrstasjon på Tristeinene.
Samtlige bygninger på Store Færder ble revet i 1868.
Vernestatus: Ruinene er fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyhistorisk Forening
Ny bruk: Store Færders Venner arbeider for aktivisering av stedet

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

STAVERNSODDEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Larvik kommune, Vestfold
Opprettet: 1855
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nytt fyr i 1874.
Dagens lave fyrtårn er fra 1930-tallet.
Automatisert og avbemannet i 1984.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Se www.stavernsodden.info
 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 144 gjester og ingen medlemmer på besøk.