SVENNER FYRSTASJON

altBeliggenhet: Larvik kommune, Vestfold
Opprettet: 1874
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1900.
Automatisert i 1986. Avbemannet i 2003.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja, Vestfold fylkeskystlag

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

TORGERSØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Tønsberg kommune, Vestfold
Opprettet: 1851
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1890.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt.
Fyrbygningen ble revet ca. 1900.
Foto eller tegning av fyrstasjonen mangler.
Fyrstasjonen lå på samme sted som dagens fyrlykt og tåkeklokke.
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

TVISTEIN FYRSTASJON

tvistein Terje NalumBeliggenhet: Larvik kommune, Vestfold
Opprettet:1908
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1951.
Automatisert og avbemannet i 1988.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Fyrstasjonen er under restaurering. Se: tvistein.info.
 

 
Bilde: Terje Nalum

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 144 gjester og ingen medlemmer på besøk.