Artikler

Medlemskontingent

KONTINGENTSATSER

Landsmøtet 2012 i Fyrhistorisk forening vedtok følgende satser:

Fyr/fyrforening    
400 kr
Enkeltmedlem  
250 kr
Familiemedlem
100 kr
Bedrift og offentlige instanser 600 kr