MEDLEMMER

Pressemelding

 

Landsstyre Slettnes fyr 010913M

 

Denne pressemeldingen ble sendt ut 5. september 2013 i forbindelse med Norsk fyrhistorisk forenings styreseminar på Slettnes fyr:

Fyrene bør fortsatt være felleseie

Fyrstasjonene er kulturminner som tilhører oss alle og er vårt alles ansvar. Det er viktig at fellesskapet ved Kystverket fortsatt beholder eierskapet som en garantist for forsvarlig forvaltning og for at allmennheten skal ha tilgang til disse viktige monumentene.

Fyrene representerer en svært viktig del av kysthistorien vår ved å trygge ferdselen langs den forrevne Norskekysten i mer enn 350 år, uttaler landsstyret for Norsk fyrhistorisk forening (NFHF) i en pressemelding.

De siste årene er NFHF blitt vitne til at fyrene langs hele kyststripa er blitt gjenstand for en dugnadsbølge og en sterk bevaringstrang hos lokalmiljøene. Mange tusen frivillige samles til dugnadsinnsats for å hegne om de kulturhistoriske monumentene. De er videre blitt unike arenaer og møteplasser for lokalbefolkning, kultur og kulturhistorisk formidling, samt for friluftsliv og naturopplevelser.

Norsk fyrhistorisk forening har nedfelt i vedtektene våre å arbeide for at fyrstasjonene blir tilgjengelige for allmennheten, og medvirke til ny bruk av stasjonene. Etter vår mening skjer det best ved at  fellesskapet beholder eierskapet. Erfaringene i den senere tid tyder på at det offentlige v/Kystverket i økende grad tar ansvaret på alvor. Samtidig blir det lagt opp til at fyrvennene får langsiktige og trygge rammer for vernearbeidet. Langsiktige kontrakter er avgjørende for at venneforeninger og andre lokale initiativ skal kunne påta seg oppgavene i samarbeid med staten/Kystverket.

Etter Norsk fyrhistorisk forenings mening bør prinsippet om tilgjengelighet til fyrene for alle, også være utfordringen for kommende regjeringer. NFHF er svært negativ til økt privatisering og utsalg av fyrene, noe de borgerlige partiene både tidligere og i denne valgkampen har uttrykt.  Privatiseres fyrene, stenges folket i stor grad ute fra det som bør være nasjonens felleseie.

Gode eksempler på vellykket statlig og lokalt samarbeid:

Grønningen fyr (Kristiansand kommune, Vest-Agder)

Ryvarden fyr (Sveio kommune, Rogaland)

Slåtterøy fyr (Bømlo kommune, Hordaland)

Ulvesund fyr (Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane)

Runde fyr (Herøy kommune, Møre og Romsdal)

Ulla fyr (Haram kommune, Møre og Romsdal)

Flatøy fyr (Steigen kommune, Nordland)

Slettnes fyr (Gamvik kommune, Finnmark)

Vardø fyr (Vardø kommune, Finnmark)

Hekkingen fyr (Lenvik kommune, Troms)

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 168 gjester og ingen medlemmer på besøk.