MEDLEMMER

Styreseminar på Torungen

Helgen 29-31.september møtes styret i Fyrhistorisk på Torungen, utenfor Arendal. Det blir en travel helg, med lang dagsorden både til møtet med Kystverket og internt.

Tett agenda

Styretseminaret innledes fredag med et møte hos og med Kystverket. Der skal begge organisasjonene presentere seg, før vi går videre med diskusjoner rundt hvilke kanaler og møteplasser som er aktuelle. Som eier av mange av fyrene er selvfølgelig Kystverket en viktig samarbeidspartner for foreningen, og Fyrhistorisk ser det som avgjørende at det blir en god dialog i det videre samarbeidet.

NFHF vil gjerne ha innspill

I forbindelse med dette møtet, håper vi å få inn innspill fra brukerne i region Sørøst. Vi tar selvfølgelig gjerne også i mot innspill fra andre regioner. Imidlertid legges ikke disse nødvendigvis frem som egne saker denne gang.

Lang dags ferd i interne saker

Det blir tidlig opp og lang dag for styremedlemmene lørdag. Da barker det løs allerede kl. 09:00 og - kun med et avbrudd for lunsj og befaring på øya, fortsetter frem til 18:00. Innen den tid skal det ha blitt diskutert og snakket om både hjemmesidene, handlingsplan, sekretariatets virksomhet og medlemsregisteret.

Dette blir nok spennende, men enda hyggeligere blir på kvelden når vi får besøk av mer eller mindre lokale fyrinteresserte til middag.

Bli medlem i NFHF

Her kan du / dere fylle ut skjemaet for å bli medlem i foreningen.
Du kan velge mellom flere typer medlemskap, kryss for det som passer deg / dere.

Ved familiemedlemskap må navn på hovedmedlem fylles inn i navnerubrikken mens familiemedlem /-er som kommer i tillegg, oppgis i egen rubrikk.

Ved fyrmedlemskap (lag, forening etc) må navn på fyr oppgis

Husk å trykke SEND når alle opplysninger i rubrikk med * er fylt ut!
 

Les mer …

Medlemskontingent

KONTINGENTSATSER

Landsmøtet 2012 i Fyrhistorisk forening vedtok følgende satser:

Fyr/fyrforening    
400 kr
Enkeltmedlem  
250 kr
Familiemedlem
100 kr
Bedrift og offentlige instanser 600 kr

Medlemsfordeler

altalt

Som medlem i NFHF nyter du godt av visse eksklusive fordeler:


- Tilgang til et bred nettverk av drivere av norske fyr og fyrvenner langs hele kysten

- Medlemsbrev med oppdateringer

- Invitasjon til fyrhistorisk seminar og andre møter

- Mulighet til å søke mva-kompensasjon for arbeid på fyr

- Tips og veiledning vedrørende søknad om tilskudd til arbeid på fyr

- Ikke minst bidrar du som medlem til viktig arbeid for bevaring og ny bruk av fyr

 

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 160 gjester og ingen medlemmer på besøk.