Kystledsamarbeid

Kystled er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og NORSK FYRHISTORISK FORENING. Det omfatter ca. 11 aktører i Norge med 60 overnattingssteder, 55 båter og ca. 30 000 overnattinger årlig.

Kystled er et nettverk av overnattingssteder i skjærgården for allmennheten. Det gir mulighet for å oppleve skjærgården med ro/seilbåt, kajakk eller å ferdes til fots eller på sykkel langs kyststien. Det gir en enestående mulighet til å formidle kystkulturhistorie gjennom opplevelser ute. I tillegg gir kystledsamarbeidet ny bruk av kommunale og statlige bygninger, eksempelvis til fyrstasjoner og forsvarets bygninger og sikre disse som kulturminner.

Fordeler ved å være med i nettverket

Foruten å inngå i et nasjonalt nettverk i www.kystled.no under en samlet logo, er det flere andre fordeler for den enkelte ved å delta i samarbeidet:

  • Den sentrale gruppa for kystleder arbeider med å løfte opp sentrale utfordringer, som standardavtale med Kystverket, påvirke myndigheter gjennom politisk arbeide og å sørge for at det fins støtteordninger for opprettelse av kystleder og båter, osv. Dette er saker som er tunge for små og enkelt aktører å jobbe frem, men som er nødvendige.
  • Gruppen har blant annet utarbeidet et faktaark om «Sikkerhet i kystleden». Det gir informasjon om lovpålagte kjøreregler for driftere/utleiere av båter, bygg og anlegg.
  • Videre gis det et engangstilskudd ved oppstart av et kystleddistrikt.
  • Som Kystled-destinasjon/-hytte kan man søke støtte til kjøp av båter.
  • Det er lettere å motta midler når man er i et samarbeid med andre organisasjoner.

For mer info: www.kystled.no

Elisabeth Høvås

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 112 gjester og ingen medlemmer på besøk.