Kystlag adopterer fyr og bilferje

StavsengRiksantikvaren lite

St. Hansaften kom Forbundet Kysten med den gledelige meldingen på sine nettsider at Kragerø Kystlag har vedtatt å adoptere Stavseng fyr som kystkulturminne. I tillegg adopterer kystlaget bilferja "Gamle Kragerø".

Forbundet Kysten har satt i gang kampanjen Adopter et kystkulturminne i håp om å få økt fokus på bevaring av viktige kulturminner langs kyststripa vår. Kragerø Kystlag har altså ikke vært snaurere enn å adoptere to! Både Stavseng fyrstasjon og "Gamle Kragerø" er fredet av Riksantikvaren. 

Stavseng fyrstasjon ligger på Skåtøy på østsiden av Kragerøfjorden i innseilingen til Kragerø, skriver kysten.no. Den ble planlagt og bygget i 1874, samtidig med Strømtangen fyrstasjon lenger ute i fjorden. Fyrstasjonen består av fyrvokterbolig med fyrtårnet plassert på gavlveggen mot sydvest, uthus, oljebod og naust. Alle bygningene er i tre.

Stavseng fyrstasjon ble avfolket og automatisert i 1968 og eies av Kystverket. Fyrstasjonens verneverdi er først og fremst knyttet til fyrbygningens sjeldne karakter og den funksjonelle sammenhengen med Strømtangen fyr.

"Gamle Kragerø" er bygd ved Kragerø Slipp & Mek. Verksted og ble sjøsatt i 1960. Den fikk navnet M/F "Kragerø" og tjenestegjorde for Kragerø Fjordbåtselskap fram til 1987. Den gamle ferjen fungerer i dag som lag– og foreningsbåt tilhørende Kragerø Kystlag. Den brukes til charterturer og kulturformidling, samt som møtested for kystlagets foreningsarbeid, skriver Forbundet Kysten.

Heidi Eikremsvik

 

 

Gamle Kragero

 

 

 

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 45 gjester og ingen medlemmer på besøk.