Det går ei historie frå Grip fyr

Grip fyr 1 Heidi Eikremsvik

Kvinna på fyret..

Fyrfolk var som regel menn. Kvinneleg fyrbemanning var det få av på norske fyr. På Grip fyr vest av Kristiansund flytta det ein gong inn ei kvinne. Dei to som var på post hadde nemleg funne ut at dei ville skaffe seg ei ”kokke”. Dette gjekk bra ei stund, men så vart mennene usamde om eit eller anna. Brygga det opp til hanekamp?

Frå gluggen i tårnet kunne ho sjå dei to springe etter kvarandre på holmen. Dei truga kvarandre med kniv og sprang rundt fyret. Så smatt den eine opp leideren og stengde døra.

Flagget som varsla krise på fyret, vart heist. Slik fekk dei hjelp frå folk i fiskeværet Grip like sørvest for Grip fyr, som tok hand om han som var stengd ute.

Då fyrinspektøren kom utover, gjorde han kort prosess. Han slo fast at regelverket ikkje gav rom for slike krumspring. Begge fyrarbeidarane vart oppsagde. Kokka vart send i land. Det spontane eksperimentet med kvinnfolk på fyret gjekk ikkje så bra.

(Frå boka "Fyrfolk", Selja forlag 2006)

 

Svein Jarle Viken Heidi Eikremsvik

Grip fyr 2 Heidi Eikremsvik

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 89 gjester og ingen medlemmer på besøk.