Kritisk for Norsk Maritimt Museum

Norsk Maritimt Museum cc3Både de rødgrønne og de blå har sviktet sjøfartens- og kystkulturens museum på terskelen til 100-årsjubileet og skapt en ekstremt kritisk situasjon.

Mens andre museer i lang tid har fått økning i offentlige tilskudd, har Norsk Maritimt Museum (NMM, tidl. Norsk Sjøfartsmuseum) gått kraftig tilbake. Uten en snarlig, vesentlig og vedvarende økning i den offentlige driftsstøtten er eksistensen til museet i fare. Sesongstengning og ytterligere nedbemanning kan bli realiteten fra 2014, skriver NMM på sin nettside

100 millioner i private midler

De ber nå om å få det samme som andre museer. På egen hånd og sammen med sponsorgruppen NMM Partners har de skaffet nær 100 millioner kroner i private midler til en helt nødvendig og omfattende fornyelse av museet. Fra 2014 tilbyr de et moderne, interaktivt opplevelsesmuseum for barn, unge og voksne. Gjennom NMM Partners står maritime bedrifter i hele landet bak fornyelsen av museet.

Tunge forvaltningsoppgaver

Mens andre museer i dag henter 60-80 prosent av sitt inntektsgrunnlag fra offentlig støtte, har driftstilskuddet til NMM gått sterkt tilbake, fra 50 prosent i 1993 til 25 i år. NMM er det eneste museet som formidler hele Norges maritime kulturhistorie, fra forhistorisk tid til det moderne. Museet har også det desidert største undervanns-arkeologiske miljøet i landet, med tunge forvaltningsoppgaver for staten.

Forbundet KYSTEN gikk tirsdag ut med en støtteerklæring til Norsk Maritimt Museum. Les den her.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 50 gjester og ingen medlemmer på besøk.