Åpnet for spillemidler til fyr

Kvassheim foto  Kjell Jøran Hansen CC BY-NC-SA 2 nettOvernattingssteder ved havet skal nå få like mye hjelp til å kunne ta imot gjester som turisthyttene i fjellet.

Hittil har spillemidlene blant annet gått til idrettshaller og balløkker, men også til turisthytter, vel og merke, hvis de lå til fjells, ikke ved sjøen, skriver Stavanger Aftenblad.

Regjeringen ble gjort oppmerksomme på forskjellene i regelverket i høst, og 15. juni ble den formelle endringen gjort. Så nå kan friluftsråd og turistforeninger som planlegger overnatingstiltak langs kysten alt nå søke om midler for tildeling neste år. Dessuten kan tippemidler også gis til offentlig eide bygg som drives av private.

– Nå kan alle som driver enkle overnattingssteder langs kysten, søke om tippemidler for å bedre tilbudet deres, sier kulturminister Thorhild Widvey (H) til NRK.

Søknadsfristen for spillemidlene er 1. oktober.

Det er verdt å merke seg at spillemidlene ikke har noe å gjøre med momskompensasjon, som må søkes om separat.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 73 gjester og ingen medlemmer på besøk.