Kulturvernkonferansen 2015

Kulturvernkonf 14 ELisabeth HøvåsKulturvernforbundet inviterer 14. mars til året store samlingspunkt for frivillige og ansatte i kulturvernet. Temaet er "Rett til kulturarv".

Årets konferanse har "Rett til kulturarv" som tema. Utgangspunktet er at FARO-konvensjonen, som Norge har gitt tilslutning til, slår fast at kulturarv er en grunnleggende menneskerett. Vi forplikter oss dermed til å verne om både egen og andres kulturarv. Men hvem definerer hva som omfattes av konvensjonen, altså hvilke deler av kulturarven som skal vernes? Og hvilken rolle kan og bør kulturvernorganisasjonene ha når kulturarven skal defineres?

Konferansen er åpen for påmelding for alle, men tillitsvalgte i kulturvernorganisasjonene har fortrinnsrett og betaler ikke deltakeravgift.

Tidspunkt: lørdag 14. mars 2015 kl.10:00 til 16:00
Sted: Gamle Logen, Oslo

Klikk her for mer info og påmelding

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 262 gjester og ingen medlemmer på besøk.