BILDESPILL OM FYR PÅ LOFOTMUSEET

altBesøkende på Lofotmuseet vil få oppleve at muséet er ett av Kystverkmusea – etatsmuseene til Kystverket. Lofotmuseet viser nå bildespillet ”Glimt frå fyr” av Randi Storaas, som hadde premiere på Sunnmøre Museum i Kulturminneåret 2009. Her møter vi dem igjen på lerretet: de som planla, bygde og dreiv fyrstasjonene på norskekysten.

”Glimt frå fyr” var en av Sunnmøre Museums satsinger i kulturminneåret 2009. Spillet – med tekst på norsk og engelsk (snart også på tysk) – ble til med finansiering fra Kystverkmusea, som også Sunnmøre Museum er ett av. Spillet vil inngå i formidlingstilbudet til de fire Kystverkmusea på Lindesnes, Jæren, Sunnmøre og i Lofoten. 

Bildespillet var ett av innslagene i det kulturhistoriske toktet med MS Gamle Oksøy langs norskekysten våren 2009, i regi av Kystverket, Kystverkmusea, Riksantikvaren, ABM-utvikling og Fiskeridirektoratet. Lofotmuseet var medarrangør i markeringen av Gamle Oksøys besøk i Lofoten, som skjedde i Svolvær, i strålende vær på selve Kystens dag 9. juni i 2009.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 78 gjester og ingen medlemmer på besøk.