STYREMØTE I NFHF

altStyret i NFHF hadde 25.–26. september møte om bord på hurtigruteskipet M/S Nordlys, i rute fraTrondheim til Bergen. Turen skjedde under strålende vær­forhold, med god sikt og flatt hav.

Sakslista omfattet et tjuetalls saker. Mellom disse var krevende emner som nye vedtekter for NFHF (forslag legges frem på landsmøtet 2011), samar­beid med Kystverket og Kystverkmusea, og moms­kompensasjons­ord­ningen. NFHF har sendt inn krav om momskom­pen­sasjon for tre foreninger samt moderforeningen. Medlemmene vil bli orientert om resultat og erfa­ringer etter første søkerunde, for å kunne dra nytte av dette før neste søkerunde (frist trolig sommeren 2011).

Styret hadde sørget for varsling ved passering av fyr i leia sørover kysten. Vi fikk sett og kommentert Munkholmen, Raudberg, Agdenes, Kjeungskjær, Terningen, Kyrhaug, Grip, Leirvik, Stavneset, Hestskjæret, Kvitholmen, Bjørnsund, Ålesund, Stabben, Ytterøyane og Hellisøy.

Bildet viser styremedlem etter ombordstigingen i Trondheim. Fra venstre Asbjørg Dalen (varamedlem), Fred Langbakk (medlem), Birger Lindanger (sekretær), Erna Hoel (kasserer), Sigbjørn Ubostad (nestleder), Karl Olsen (medlem) og Eli Johanne Ellingsve (leder). 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 35 gjester og ingen medlemmer på besøk.