TILDELING AV MOMSKOMPENSASJONSMIDLER FOR 2009

Lotteri- og stiftelsestilsynet sendte 8. desember ut tildelingsbrev om momskom­pensasjonsmidler. Brevet gikk til sentralledd (bl a NFHF), som skal formidle videre kompensasjon til underledd (fyrforeninger).

 

Etter årets tildelingsmidler (396 mill. kr) og søknader har Lotteri- og stiftelses­tilsynet vurdert og godkjent søknadsbeløp. Til sammen 861 organisasjoner søkte om til sammen 1,2 milliarder i kompensasjon for moms ved kjøp av varer og tjenester. Tilsynet har delt ut vel 34 % kompen­sasjon for det godkjente søknadsbeløpet fra NFHF og fyrforeningene, for alle ledd som inngår i søknaden. Resultatet ble nær 25 000 kroner på NFHF og de tre underforeningene som søkte for 2009.

 

NFHF skal formidle videre kompensasjonen til underforeningene som har søkt. I følge forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner kan NFHF påregne et administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging ved søknadsprosessen og videreformidling av midler til regional- og lokalledd. For 2010 kan dette tilskuddet maksimalt utgjøre 1 % av tildelte midler til organisasjonen.

 

I 2011 skal det søkes om fordeling av 608 mill. kr, som kompensasjon for betalt moms i 2010. Vi oppfordrer alle underforeninger til å sikre seg nødvendige bilag og søke via NFHF, innen en tidsfrist som det vil bli informert om seinere.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 56 gjester og ingen medlemmer på besøk.