SEMINAR OG LANDSMØTE I STAVERN

Invitasjon til fyrhistorisk seminar (25.-27. mars) og innkalling til landsmøte i NFHF (26. mars) i Stavern er nå lagt ut på www.fyr.no (se under LANDSMØTE).

Påmelding skjer til Kystverkmusea v/ Lindesnes fyr. Påmeldingsfrist: 12. mars.

 

Hovedtemaet for seminaret er – populært sagt – ”Fra linser til LED”. Mange har bekymret seg for hva som vil skje med fyrlinsene i framtida, og hvordan teknisk modernisering av fyr harmonerer med vern av fredete fyr.  I videre perspektiv er temaet en del av det store spørsmålet om hvordan vi kan og vil ta vare på fyr, lykter, tåkeklokker, varder, båker og andre sjømerker – navigasjonshjelpemidler og/eller kulturminnesmerker?

 

Seminaret er en enestående sjanse til å møte representanter for Kystverket, Kystverkmusea, Riksantikvaren og utenlandske fyrvesen, samt ideelle og frivillige organisasjoner som arbeider for vern om og ny bruk av fyr. Bruk seminaret og landsmøtet i NFHF som en kilde til kunnskap og inspirasjon for videre arbeid for sjømerkene!

 

Fyrforeninger med betydelige reiseutgifter kan søke NFHF om reisestøtte.  

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 50 gjester og ingen medlemmer på besøk.