SØKNADSFRIST KULTURRÅDET

Kulturrådet tildeler 512 millioner kroner i prosjektmidler årlig. Fyr og venneforeninger kan søke prosjektpenger fra potten på 11, 2 millioner som er avsatt til kulturvernformål i 2011, eller egne midler til barne- og ungdomsprosjekter. I tillegg kan det søkes fra støtte fra potten "tverrfaglige prosjekter", som også har søknadsfrist 1. juni.

Kulturådet har fire søknadsfrister i året for prosjektmidler:1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Kulturrådet sier selv at midlene skal "skal stimulere til prosjektbasert arbeid med bevaring, dokumentasjon og formidling av materiale som utgjer grunnlaget for auka kunnskap om kultur og levesett i Noreg."

Det er ikke mulig å søke om midler til ordinær drift gjennom denne tilskuddsordningen. Les mer her:
http://www.kulturrad.no/fagomrader/kulturvern/prosjektstotte/

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 49 gjester og ingen medlemmer på besøk.