Vil ha økt bruk

Foto: RiksantikvarenMen hvordan skal fyret driftes? Norsk Fyrhistorisk Forening kartlegger tilstanden for fyr som har fått ny bruk og venneforeningene bak disse. Leirvik fyrstasjon, med Stord kommune som eier, er et av disse. I sitt svar skriver kommunen i sin statusrapport: "Leirvik fyrstasjon som ligger på Midtøya i innseilingen til Leirvik hamn er pr i dag ikke i drift. Men kommunen jobber med å finne frem til en passende driftsform. I tillegg trenger fyret å rustes opp. Det er lagt ut vann fra offentlig vannverk som vil bidra til å gjøre fyrstasjonen mer funksjonell for økt bruk. Meningen er at det skal stå til disposisjon for allmennheten".

Foto: Riksantikvaren

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 43 gjester og ingen medlemmer på besøk.