LANDSMØTEHELG 2012

alt

Lørdag 24. mars samles medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening til landsmøte i Oslo. Møtestedet er Kulturvernets hus i Øvre Slottsgate, der NFHF har hatt kontor sammen med andre frivillige kulturvernorganisasjoner siden 2010. Med leieavtalen følger adgang til møterom. Det er første gang landsmøtet avholdes i Oslo.

Årets møte er et såkalt «lite» landsmøte. Landsmøtet i Stavern i 2011 vedtok å innføre en ordning med «lite» landsmøte enkelte år (ca. annethvert år) for å senke møtekostnadene. Et «lite» landsmøte innebærer at en fokuserer på å behandle årsmelding, regnskap, arbeidsplaner og budsjett, samt gjennomføre valg. Det blir fortsatt anledning til å møte fyrvenner og utveksle synspunkt på fyrhistorie, vern og bruk av fyr. Omfattende foreningssaker, faglige foredrag og fyrekskursjoner legges imidlertid etter dette i hovedsak til «store» landsmøter.  Bildet viser møtelyden på landsmøtet på Brekstad i 2009.

Etter eldre ordning møttes medlemmene i NFHF til landsmøte annethvert år. På grunn av ordningen fra 2010 med momskompensasjon, som krever landsmøtets godkjenning av regnskap hvert år, ble det nødvendig å innføre årlig landsmøte. Dette øker foreningens driftskostnader. En foreslo derfor å endre vedtektene, og innføre årlig landsmøte, men skille mellom «store» og «små» landsmøter. Dette forslaget fikk altså landsmøtets støtte.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 48 gjester og ingen medlemmer på besøk.