Sparebank 1 sponser diafonen

Svenner sveising 1Svenner 11Sparebank 1 BV har sponset istandsettingen av Diafonen på Svenner med kroner 35 000,-. Nå er den snart ferdig restaurert.

Tekst: Ola Sendstad

André Schau i Norsk fyrhistorisk forening har tatt initiativ til å redde diafonen på Svenner fyrstasjon. Tåkesignalanlegget var i drift fra 1931 til 1986. Siden da har diafonen ligget i deler i en fjellkløft foran fyret. Nå blir den altså istandstatt.

HER kan du lese mer om diafonen på Svenner og oppstarten av prosjektet.

Istandsettingen av diafonen / tåkesignalet på Svenner er et samarbeid mellom NFHF og Drivergruppa på Svenner fyr. Etter søknad har Sparebank1 Buskerud og Vestfold nå bevilget kroner 35 000,- til prosjektet. Gavesjekken ble overlevert hos Sparebank1 BV i Larvik. Så snart restaureringen er ferdig skal den fraktes ut til Svenner for utstilling.

Kystverket Sørøst, som er eier av Svenner fyr, er positive til prosjektet. Det er ennå ikke avklart om diafonen skal tilbake på sin originale plassering i maskinhuset eller stilles ut på annen måte.

Du kan lese mer om Svenner fyrstasjon HER. Svenner er et stort anlegg med en aktiv drivergruppe. Det er fint både å komme på dagsbesøk og å leie seg overnatting. Booking av overnatting gjøres HER.

Prisutdeling i Turku

34551848151 0e8dd0b022 kIMG 4066IMG 4041 e1495107362555Norsk Fyrhistorisk Forening har mottatt Europas største kulturminne pris: Eus kulturminnepris / Europa Nostra.

Tekst: Tormod Steen

Under en svært høytidelig seremoni i St. Michael-kirken i Turku, hadde jeg 15. mai gleden og æren av å ta i mot EUs kulturminnepris / Europa Nostra-prisen i kategorien "Dedicated service" på vegne av Norsk Fyrhistorisk Forening. Denne begivenheten gjør meg svært stolt. Prisen deles med alle våre medlemmer. Jeg nyter æren og stunden og håper at dette vil bidra til å styrke Norsk Fyrhistorisk Foreningens og alle medlemmenes arbeid - til glede for hele Norges og Europas befolkning.

Sammen med 28 andre kulturminneprosjekter fra hele Europa ble Norsk Fyrhistorisk Forening hyllet under den store Europa Nostra-kongressen. Til stede var også Europa Nostras president Maestro Placido Domingo og europakommisjonær for utdannelse, kultur, ungdom og idrett, Tibor Navracsics, som begge personlig gratulerte de norske vinnerne. Det norske prosjektet "kongeveien over Filefjell" ble også premiert med pris i klassen "Conservation". Gratulerer også til dem.

Norsk Fyrhistorisk Forening er en forening som organiserer lokale initiativ på 76 norske fyr og mer enn 5 000 menn og kvinner som gjør et fantastisk frivillig arbeid langs hele kysten av Norge. Foreningen lever langt under fattigdomsgrensen med et årlig budsjett på bare rundt 400.000 kroner. Tross det nådde vi opp i en konkurranse mellom mer enn 200 innsendte prosjekter fra hele Europa – i et spenn fra prosjekter knyttet Santiago de Compostela til greske templer.

I juryens begrunnelse skriver de at Norsk Fyrhistorisk Forening ”har lykkes i å bevare de norske fyrene som en del av en felles europeisk kystkulturarv. På en imponerende måte har NFHF bidratt til en levedyktig bevaring av norske fyr ved å skape mindre næringer ved fyrene som f,eks, kafeer og overnattingssteder". Under prisseremonien ble frivilligheten understreket som et viktig element i hvordan de norske fyrene har lykkes i sitt bevaringsarbeid og ikke minst som et viktig element i det fremtidige Europa.

Konferansen var en viktig mulighet til å fremme norske fyr og offentlig og frivillig samarbeid i kulturvern. Stor interesse motiverer til videre arbeid.

Gratulerer igjen til alle medlemmer.

HER kan du se en videopresentasjon om NFHF fra prisutdelingen

Tormod Steen er styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening

 

 

Da klokka klang på Signalen

T keklokka1 740x450I over hundre år klang det fra tåkeklokka på Signalen på Nesoddtangen, når det var dårlig sikt, i tåke, dis og frostrøyk. Båttrafikkantene kunne navigere etter lyden. Tåkeklokka som vi ser der i dag, var den første av sitt slag i Norge.

Tekst: Marius Morstøl Jenssen

Ubemannet

Fyrvesenet oppførte den første frittstående tåkeklokka i Norge i 1883 på Nesoddtangen, men det ble bygd bare tolv langs hele Norskekysten. I Oslofjorden er det to utenfor Drøbak, på Elle og Søndre Langåra, én er på Rødtangen i Hurum i innseilingen til Drammensfjorden, en er i innseilingen til Tønsberg og en står litt nedslitt og forfallen på Signalen-tomta på Nesoddtangen.

Det unike med de såkalte frittstående tåkeklokkene er at de ikke var lokalisert på et bemannet fyr, og de gjerne ble oppført nær eller på fastlandet der det var smult farvann for at lyden av sjø ikke skulle overdøve lyden fra klokka. Når da Nesoddbåtene seilte inn, kunne de slå av maskinen, og lytte til hvor lyden kom fra.

Sveitserstilen

Tåkeklokka på Signalen ble bygd med et urverk med lodder, der drivverket måtte trekkes opp av en tilsynsmann i nærheten. De første tilsynsmenn på Signalen var fiskerfamilien Magnus og Laurenze Berntsen fra Søndre Hatt, og senere Johan Jacobsen fra Nesoddtangen gård.

Selve klokka hang fast under et tak som var bygget i sveitserstil med et karakteristisk bratt tak. Taket stod på fire kraftige bærestolper på underdelen. Grunnflaten var cirka 4×4 meter med en høyde på 10 meter. Lyden ble laget ved at en hammer slo på klokkens ytterside og klang hvert 15. sekund når det var dårlig sikt på fjorden. Fargen var sannsynligvis okergul opprinnelig. Samme året som tåkeklokka på Signalen kom på plass i 1883, ble Oslofjordens første fyrlykt plassert i sjøen i samme området. Fyrlykten ble bygd i tre, men i 1902 ble den erstattet av den støpejernlykten vi ser der i dag.

I 1927 ble både tåkeklokka og fyrlykta på Nesoddtangen koplet opp til det kommunale strømnettet. I tåkeklokka ble det satt inn en elektrisk motor i stedet for urverk og lodder. Klokka kunne derfor etter hvert koples opp fra steder lenger unna som Ildjernflu og Oslo havn. Og så ble taket i sveitserstil fjernet. Tåkeklokka fikk over seg et tak med svak helning, som er taket vi ser der i dag.

– Nesodden tåkeklokke var, da den var den første, bygd som en pilot med rette vegger og med et lite tilbygg. Nesten samtlige øvrige som ble bygd ble standardisert med skråstilte vegger uten tilbygg. Elle og Søndre Langåra er eksempler på disse. Nesodden tåkeklokke var for øvrig særdeles særegen i sin arkitektur; sveitserstilen var utpreget betydelig mer enn på de øvrige. Ombyggingen til dagens tak skjedde mellom 1938 og 1950. Dagens flate takkonstruksjon har ingenting med en original tåkeklokke å gjøre og representerer derfor ikke denne særegne delen av vår kystkultur, sier styremedlem André Schau i Norsk fyrhistorisk forening, en frivillig kulturvernorganisasjon som så sent som i april i år mottok EUs gjeveste kulturminnepris Europa Nostra som de eneste her i landet, ved siden av Statens vegvesen for utviklingen av Kongeveien over Filefjell.

Klang over bluferdigheten

Historiene rundt tåkeklokka er mange. Muren vi i dag ser under tåkeklokka er rester etter en lang og kostbar mur fra hotell Signalens storhetstid. Navnet Signalen kommer etter den optiske telegrafen som stod på tomten på 1800-tallet. Hotell Signalen ble oppført av restauranteier Olav Andersen fra Kristiania og åpnet i 1900. Det var gjerne sosieteten fra Kristiania som overnattet på hotellet som var over tre etasjer høyt, oppført i dragestil med Østerdalstømmer. Det fulgte med et stort anneks på 100 kvm i tre etasjer, badehus, tennisbaner og en opparbeidet strandpromenade. Så skjer katastrofen: hotellets hovedbygning brenner ned til grunnen i 1914. Noen klarer likevel å opprettholde en drift i mange år i det andre bygget. I 1940 overtar tyskerne dette bygget, men etter krigen blir det blant annet rekreasjonshjem for hustruer etter frontkjempere og senere for flyktninger fra Finnmark. I cirka 1960 ble bygget revet.

Under Tåkeklokka, i muren som vi i dag ser mot dagens buss- og båtterminal, ble det under hotellets glanstid bygget en dør inn til en tunnel som gikk videre til hotellet. Bluferdigheten var stor på begynnelsen av 1900-tallet, og ingen skulle se noen skifte og helst ikke i badedrakt. Døra i muren kunne man krype inn i helt fram til 1987, da den ble murt igjen. Samme året klang tåkeklokka for siste gang som navigeringshjelp for båttrafikken.

 

Marius Morstøl Jenssen er Idéhistoriker og medlem av Nesodden Historielag

Teksten ble først publisert på Nesoddguiden.no

HER kan du lese om tre av våre fredede tåkeklokker

Utstillling Obrestad fyr

Livio LilliDen årlege sommarutstillinga på Obrestad fyr opnar laurdag den 6. mai kl. 14.

Tekst: Kari Margrethe Meek

Utstillinga i år visar 43 sandstøypte arbeid i steingodsleire av kunstnaren Livio Viggo Lilli.

Livio Viggo Lilli sin kunstproduksjon består både av brukskunst, konseptkunst og reine formale objekt, men alltid i leire. Han har si kunstutdanning frå Høgskolen i Akershus, Det nasjonale senter for keramikk (Le Cnifop) i Frankrike og frå samarbeid med franske keramikarar som Christine Viennet og Charlotte Poulsen. Han har hatt eigen keramikkverkstad i Bergen frå 1999.

Opning av utstillinga er ved marinarkeolog Endre Elvestad.

Sommarlege gla'jazztonar med Rickie di Jazz Group, med Richard Ditlefsen og Stig Normann.

Kari Margrethe Meek er utstillingskonsulent/Kurator for Hå gamle prestegard, som driver ny aktivitet på Obrestad fyr.

HER kan du lese mer om Obrestad fyr.

HER kan du lese mer om restaureringsarbeidet på Obrestad fyr.

NFHF vinner EU-pris

Tungenes fyr low resEU-kommisjonen og Europa Nostra har i dag 5. april offentliggjort Norsk fyrhistorisk forening som vinner av EUs kulturminnepris / Europa Nostra for 2017. Dette er Europas mest prestisjetunge utmerkelse innen kulturminnesektoren.

Tekst: Ola Sendstad

Dette er prisen som ofte omtales som ”Kulturminnesektorens Oscar”. Det er utrolig stort, og det er på alle måter en pris til alle medlemmene av foreningen som er engasjert i fyr lokalt. NFHF er tildelt prisen for vår totale innsats for bevaring, formidling og ny bruk av norske fyrstasjoner gjennom 20 år.

Juryen trekker fram hvordan vi sammen har klart å løfte ulike lokale initiativ til et felles nasjonalt prosjekt. I løpet av foreningens 20 år har allmenhetens syn på bevaring av fyr endret seg betydelig. Ingen fyr er lenger direkte truet. Nye venneforeninger opprettes. Fyrferie har blitt et begrep. Hjemmesiden vår har blitt et møtepunkt for en bred fyrinteresse.

Denne holdningsendringen i befolkningen trekker juryen spesielt fram i sin vurdering av foreningen:

”Norsk fyrhistorisk forening sitt engasjement for bevaring av fyr har endret hvordan folk ser disse bygningene som fellesskapets kulturminner.”

”Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime kulturarv. Det er imponerende hvordan de har gjort krevende bevaring mulig gjennom utvikling av små bærekraftige bedrifter på fyrene, som kaféer og overnattingstilbud.”

”Modellen til Norsk fyrhistorisk forening, som opprinnelig ble sett på som svært ambisiøs, framstår nå som en troverdig løsning også for lignende kulturminner i Europa. Lokalsamfunn som drifter statens eiendom har vist seg som en vellykket tilnærming både for å øke bevissthet rundt og for å bevare kulturminner.”

Dette er en god beskrivele av det felles frivillige prosjektet Norsk fyrhistorisk forening er. Det er en honør til frivillige kulturvernere langs hele kysten. Innsatsen har blitt målt mot de beste av kulturvernprosjekter i hele Europa.

Statens vegvesen er også tildelt pris for restaureringen av Kongevegen over Filefjell. Dette er de to eneste prisene som går til Skandinavia. Begge prisvinnerne vitner om en økt anerkjennelse av norsk samferdselshistorie. Det er i år 29 prisvinnere fra 18 land.

European Heritage Congress 2017, presentasjon av prisvinnere og seremoni vil avholdes i Turku 11. - 15. mai.

Statsråd i Klima- og miljødepartementet Vidar Helgesen har allerede sendt sin gratulasjon:

"Dette er en stor dag for norsk kulturminnevern. Det at hele to av prisene i år går til norske prosjekter viser at vi gjør mye bra for kulturminnene her i landet. Prisen til Norsk Fyrhistorisk Forening er en stor anerkjennelse til deres utrettelige innsats for de viktige monumentene langs kysten. Statens Vegvesens arbeid med kongeveien over Filefjell er også et glitrende eksempel på bevaring av nasjonens hukommelse. Uten dette engasjementet fra frivillige og betydelige ressurser fra storsamfunnet ville mulighetene til å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra vært sterkt redusert. Jeg vil takke alle frivillige i Fyrhistorisk forening og ildsjelene i Statens Vegvesen for at vi kan overbringe disse viktige vitnesbyrdene til kommende generasjoner."

Gratulerer alle sammen!

På nettsiden vote.europanostra.org kan du stemme NFHF videre også i publikumsprisen.

Rapport fra seminar og landsmøte 2017

Alnes2 260417 OlaSendstadTormodSteen Ola SendstadIngeWestad Alnes 260417 OlaSendstad24. - 26. mars var Norsk fyrhistorisk forening samlet for fyrhistorisk seminar og landsmøte. Det var bra debatt og høye ambisjoner for bevaringsarbeidet framover. Foreningen er klar til å levere.

Tekst: Ola Sendstad

Annenhvert år avholder Norsk fyrhistorisk forening sitt landsmøte kombinert med et fagseminar på en fyrstasjon. Seminaret avholdes i samarbeid med Kystverkmusea. 24. - 25. mars 2017 var det fyrhistorisk seminar i Ålesund og på Alnes fyr. 26. mars avhold foreningen sitt landsmøte på Fiskerimuseet i Ålesund.

Besøksfyr

Hovedtema for seminaret 2017 var ”Besøksfyr”. Fyrhistorisk forening ble stiftet i 1997 og fyller 20 år i 2017. I denne perioden har den offentlige holdningen beveget seg dramatisk fra rivning og salg til at Kystverket i dag tar ansvar for eierskap og samtidig lar allmenheten få bruke og bevare disse viktige kulturminnene. I dag har de fleste norske fyrstasjoner en ny alternativ bruk og de fleste har organisert seg som medlemmer av Norsk fyrhistorisk forening. Norske besøksfyr er en suksess. Samtidig er etterslepet på vedlikehold av fyrstasjonene stort og finansiering av framtidige prosjekter uklart.

Seminaret inneholdt innlegg fra ulike sider av det felles arbeidet rundt besøksfyra. Vi fikk høre fra den godt etablerte venneforeningen på Haugsholmen fyr, fra den nyeste venneforeningen i NFHF, for Hestskjær fyr, fra Kystverket, fra Kystverkmusea og fra Norsk fyrhistorisk forenings styre.

Seminaret ga også et godt innblikk i det imponerende frivillige arbeidet på Alnes fyr – fra redningsaksjonen da fyret skulle selges til fjorårets åpning av nytt besøkssenter og strategier framover. Det blir spennende å følge utviklingen på Alnes videre og erfaringer derfra er nyttig for lokale initiativ andre steder. Slik erfaringsdeling er kanskje det viktigste med en møteplass som fyrhistorisk seminar.

Debatt om ansvar

Med de ulike aktørene samlet legges det opp til debatt. Hvem har hvilket ansvar og hvordan skal det finansieres vil alltid være viktige spørsmål i samarbeidet mellom stat og frivillighet. Dette gjelder også ansvaret for fyrhistoria. Uansett er det tydelig at det fremdeles er behov for en paraply og beskytter for de mange lokale initiativene som bidrar til at fyrene tas vare på, kan besøkes og formidles. Styret i Norsk fyrhistorisk forening er tydelig på at de vil fortsette i den rollen.

Landsmøte

Siden landsmøtet i 2016 har en arbeidsgruppe i NFHF fått i mandat av styret å vurdere foreningens formål og arbeidsmåte videre. Dette kommer ut av spørsmål om foreningen er sterk nok til å stå selvstendig også i årene framover. Muligheter for organisatorisk samarbeid eller sammenslåing med Forbundet Kysten har vært vurdert. Arbeidsgruppen har gitt en tydelig vurdering av foreningen og anbefalt at man fortsetter som en selvstendig organisasjon.

Med en organisasjon dedikert til fyrhistorie og ny bruk av fyrstasjoner står bevaringsarbeidet sterkest. Samarbeid må selvsagt søkes der det er hensiktsmessig. Styret og landsmøtet stiller seg bak dette. Arbeidet framover kan vise seg like viktig som de 20 årene man har lagt bak seg. Men det må arbeides mer for å sikre økonomi både for foreningen sentralt og arbeidet lokalt. Dette ansvaret tar styret på seg.

Styret fortsetter med én utskifting. Landsmøtet takket Berit Johanne Vorpbukt for hennes innsats og ønsket Marianne Johnsen velkommen som nytt styremedlem.

Landsmøteprotokollen vil bli lagt ut på fyr.no så snart den er underskrevet.

HER kan du lese mer om Alnes fyr.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 57 gjester og ingen medlemmer på besøk.