Utstillling Obrestad fyr

Livio LilliDen årlege sommarutstillinga på Obrestad fyr opnar laurdag den 6. mai kl. 14.

Tekst: Kari Margrethe Meek

Utstillinga i år visar 43 sandstøypte arbeid i steingodsleire av kunstnaren Livio Viggo Lilli.

Livio Viggo Lilli sin kunstproduksjon består både av brukskunst, konseptkunst og reine formale objekt, men alltid i leire. Han har si kunstutdanning frå Høgskolen i Akershus, Det nasjonale senter for keramikk (Le Cnifop) i Frankrike og frå samarbeid med franske keramikarar som Christine Viennet og Charlotte Poulsen. Han har hatt eigen keramikkverkstad i Bergen frå 1999.

Opning av utstillinga er ved marinarkeolog Endre Elvestad.

Sommarlege gla'jazztonar med Rickie di Jazz Group, med Richard Ditlefsen og Stig Normann.

Kari Margrethe Meek er utstillingskonsulent/Kurator for Hå gamle prestegard, som driver ny aktivitet på Obrestad fyr.

HER kan du lese mer om Obrestad fyr.

HER kan du lese mer om restaureringsarbeidet på Obrestad fyr.

NFHF vinner EU-pris

Tungenes fyr low resEU-kommisjonen og Europa Nostra har i dag 5. april offentliggjort Norsk fyrhistorisk forening som vinner av EUs kulturminnepris / Europa Nostra for 2017. Dette er Europas mest prestisjetunge utmerkelse innen kulturminnesektoren.

Tekst: Ola Sendstad

Dette er prisen som ofte omtales som ”Kulturminnesektorens Oscar”. Det er utrolig stort, og det er på alle måter en pris til alle medlemmene av foreningen som er engasjert i fyr lokalt. NFHF er tildelt prisen for vår totale innsats for bevaring, formidling og ny bruk av norske fyrstasjoner gjennom 20 år.

Juryen trekker fram hvordan vi sammen har klart å løfte ulike lokale initiativ til et felles nasjonalt prosjekt. I løpet av foreningens 20 år har allmenhetens syn på bevaring av fyr endret seg betydelig. Ingen fyr er lenger direkte truet. Nye venneforeninger opprettes. Fyrferie har blitt et begrep. Hjemmesiden vår har blitt et møtepunkt for en bred fyrinteresse.

Denne holdningsendringen i befolkningen trekker juryen spesielt fram i sin vurdering av foreningen:

”Norsk fyrhistorisk forening sitt engasjement for bevaring av fyr har endret hvordan folk ser disse bygningene som fellesskapets kulturminner.”

”Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime kulturarv. Det er imponerende hvordan de har gjort krevende bevaring mulig gjennom utvikling av små bærekraftige bedrifter på fyrene, som kaféer og overnattingstilbud.”

”Modellen til Norsk fyrhistorisk forening, som opprinnelig ble sett på som svært ambisiøs, framstår nå som en troverdig løsning også for lignende kulturminner i Europa. Lokalsamfunn som drifter statens eiendom har vist seg som en vellykket tilnærming både for å øke bevissthet rundt og for å bevare kulturminner.”

Dette er en god beskrivele av det felles frivillige prosjektet Norsk fyrhistorisk forening er. Det er en honør til frivillige kulturvernere langs hele kysten. Innsatsen har blitt målt mot de beste av kulturvernprosjekter i hele Europa.

Statens vegvesen er også tildelt pris for restaureringen av Kongevegen over Filefjell. Dette er de to eneste prisene som går til Skandinavia. Begge prisvinnerne vitner om en økt anerkjennelse av norsk samferdselshistorie. Det er i år 29 prisvinnere fra 18 land.

European Heritage Congress 2017, presentasjon av prisvinnere og seremoni vil avholdes i Turku 11. - 15. mai.

Statsråd i Klima- og miljødepartementet Vidar Helgesen har allerede sendt sin gratulasjon:

"Dette er en stor dag for norsk kulturminnevern. Det at hele to av prisene i år går til norske prosjekter viser at vi gjør mye bra for kulturminnene her i landet. Prisen til Norsk Fyrhistorisk Forening er en stor anerkjennelse til deres utrettelige innsats for de viktige monumentene langs kysten. Statens Vegvesens arbeid med kongeveien over Filefjell er også et glitrende eksempel på bevaring av nasjonens hukommelse. Uten dette engasjementet fra frivillige og betydelige ressurser fra storsamfunnet ville mulighetene til å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra vært sterkt redusert. Jeg vil takke alle frivillige i Fyrhistorisk forening og ildsjelene i Statens Vegvesen for at vi kan overbringe disse viktige vitnesbyrdene til kommende generasjoner."

Gratulerer alle sammen!

På nettsiden vote.europanostra.org kan du stemme NFHF videre også i publikumsprisen.

Rapport fra seminar og landsmøte 2017

Alnes2 260417 OlaSendstadTormodSteen Ola SendstadIngeWestad Alnes 260417 OlaSendstad24. - 26. mars var Norsk fyrhistorisk forening samlet for fyrhistorisk seminar og landsmøte. Det var bra debatt og høye ambisjoner for bevaringsarbeidet framover. Foreningen er klar til å levere.

Tekst: Ola Sendstad

Annenhvert år avholder Norsk fyrhistorisk forening sitt landsmøte kombinert med et fagseminar på en fyrstasjon. Seminaret avholdes i samarbeid med Kystverkmusea. 24. - 25. mars 2017 var det fyrhistorisk seminar i Ålesund og på Alnes fyr. 26. mars avhold foreningen sitt landsmøte på Fiskerimuseet i Ålesund.

Besøksfyr

Hovedtema for seminaret 2017 var ”Besøksfyr”. Fyrhistorisk forening ble stiftet i 1997 og fyller 20 år i 2017. I denne perioden har den offentlige holdningen beveget seg dramatisk fra rivning og salg til at Kystverket i dag tar ansvar for eierskap og samtidig lar allmenheten få bruke og bevare disse viktige kulturminnene. I dag har de fleste norske fyrstasjoner en ny alternativ bruk og de fleste har organisert seg som medlemmer av Norsk fyrhistorisk forening. Norske besøksfyr er en suksess. Samtidig er etterslepet på vedlikehold av fyrstasjonene stort og finansiering av framtidige prosjekter uklart.

Seminaret inneholdt innlegg fra ulike sider av det felles arbeidet rundt besøksfyra. Vi fikk høre fra den godt etablerte venneforeningen på Haugsholmen fyr, fra den nyeste venneforeningen i NFHF, for Hestskjær fyr, fra Kystverket, fra Kystverkmusea og fra Norsk fyrhistorisk forenings styre.

Seminaret ga også et godt innblikk i det imponerende frivillige arbeidet på Alnes fyr – fra redningsaksjonen da fyret skulle selges til fjorårets åpning av nytt besøkssenter og strategier framover. Det blir spennende å følge utviklingen på Alnes videre og erfaringer derfra er nyttig for lokale initiativ andre steder. Slik erfaringsdeling er kanskje det viktigste med en møteplass som fyrhistorisk seminar.

Debatt om ansvar

Med de ulike aktørene samlet legges det opp til debatt. Hvem har hvilket ansvar og hvordan skal det finansieres vil alltid være viktige spørsmål i samarbeidet mellom stat og frivillighet. Dette gjelder også ansvaret for fyrhistoria. Uansett er det tydelig at det fremdeles er behov for en paraply og beskytter for de mange lokale initiativene som bidrar til at fyrene tas vare på, kan besøkes og formidles. Styret i Norsk fyrhistorisk forening er tydelig på at de vil fortsette i den rollen.

Landsmøte

Siden landsmøtet i 2016 har en arbeidsgruppe i NFHF fått i mandat av styret å vurdere foreningens formål og arbeidsmåte videre. Dette kommer ut av spørsmål om foreningen er sterk nok til å stå selvstendig også i årene framover. Muligheter for organisatorisk samarbeid eller sammenslåing med Forbundet Kysten har vært vurdert. Arbeidsgruppen har gitt en tydelig vurdering av foreningen og anbefalt at man fortsetter som en selvstendig organisasjon.

Med en organisasjon dedikert til fyrhistorie og ny bruk av fyrstasjoner står bevaringsarbeidet sterkest. Samarbeid må selvsagt søkes der det er hensiktsmessig. Styret og landsmøtet stiller seg bak dette. Arbeidet framover kan vise seg like viktig som de 20 årene man har lagt bak seg. Men det må arbeides mer for å sikre økonomi både for foreningen sentralt og arbeidet lokalt. Dette ansvaret tar styret på seg.

Styret fortsetter med én utskifting. Landsmøtet takket Berit Johanne Vorpbukt for hennes innsats og ønsket Marianne Johnsen velkommen som nytt styremedlem.

Landsmøteprotokollen vil bli lagt ut på fyr.no så snart den er underskrevet.

HER kan du lese mer om Alnes fyr.

Info om landsmøte 2017

e11167c3525b101e

Kystverkmusea og Norsk Fyrhistorisk Forening inviterer til fyrhistorisk seminar og landsmøte 24. - 26. mars 2017.

Tekst: Ola Sendstad

Fyrhistorisk seminar vil foregå i Ålesund på fredagen og på Alnes fyr på lørdagen. Selve landsmøtet blir på Fiskerimuseet i Ålesund søndag 26. mars.

Mer informasjon om programmet, endelig saksliste og sakspapirer blir sendt ut tre uker før. Alle medlemmer skal ha blitt tilsendt styrets forslag til saksliste, vedlagt siste medlemsbrev. Eventuelle medlemmer som ikke har mottatt dette bes ta kontakt.

Saker som medlemmene ønsker tatt opp på landsmøtet må være kommet inn til styret senest mandag 27. februar.

Send mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Les mer om flotte Alnes fyr HER.

NFHF nominert til pris

Tungenes Ola Sendstad 040716 1Norsk fyrhistorisk forening er nominert til EUs kulturminnepris – Europa Nostra Awards for sitt langvarige arbeid for bevaring, ny bruk og allmenn tilgjengeliggjøring av norske fyrstasjoner.

Tekst: Ola Sendstad

I 2017 fyller Norsk fyrhistorisk forening 20 år og er nominert i kategorien ”Dedicated service” for sitt arbeid i hele denne perioden.

Fra en posisjon der staten både rev og solgte fyrstasjoner fram til 2000-tallet har foreningen bidratt til et enormt løft av tilstanden til norske fyrstasjoner, økt lokal engasjement og et tydelig skift i holdning både fra offentlige myndigheter og blant befolkningen forøvrig. Foreningen organiserer i dag 77 lokale initiativ på like mange fyr, og aktiviteten er økende. ”Fyrferie” har blitt et veletablert begrep, og pågangen er stor fra både norske og utenlandske turister. Folk tiltrekkes av både naturen, arkitekturen, historia og kystkulturen.

Det er Norges kulturvernforbund med anbefaling fra Kystverket, Kystverkmusea og Forbundet Kysten som har nominert Norsk fyrhistorisk forening til den anerkjente kulturminneprisen.

 I nominasjonen heter det:

"The Norwegian Lighthouse Society has since it was founded in 1997 contributed significantly to the general increase of the awareness of the cultural heritage value of the lighthouses along the coast. Their commitment has played an important part in the development of the respect for and the wish to take care of this monumental part of our coastal culture."

Kystverket, Svein Martin Tønnessen, direktør for Kystforvaltningsavdelingen

"The reaction to the outselling of lighthouses and the establishment of The Norwegian Lighthouse Society led to an important change in Norwegian politics regarding lighthouse preservation. No lighthouses have been sold by the Norwegian government since this.

The organization has succeeded in building up and maintaining a network between most of the Norwegian lighthouse users, owners and visitors. The engagement of The Norwegian Lighthouse Society was one of the premises leading to the establishment of the Norwegian Lighthouse museum in 2008."

Kystverkmusea, Knut Baar, direktør

"Since the foundation in 1997 the Lighthouse Society has not only achieved to preserve more than 70 light house stations in Norway, but has managed to open the lighthouses for the public as well as increased the awareness for the cultural values these stations has for the coastal societies."

Forbundet KYSTEN, Per Hillesund, generalsekretær

Nå vurderes Norsk fyrhistorisk forening opp mot det beste av kulturvernprosjekter i Europa. Prisvinnere vil annonseres i begynnelsen av april.

Les mer om Europa Nostra HER.

Ny driver på Tranøy

Tranoy1I sju sesonger har Villy og Inger Sund drevet hotell og restaurant på Tranøy fyr. Nå skal driften tas videre av Anne-Gry Jakobsen. Hun gleder seg.

Tekst: Ola Sendstad

Tranøy fyrstasjon

Tranøy fyrstasjon ligger i Hamarøy kommune i Nordland. Den ble opprettet i 1864. I 1936 kom støpejernstårnet som står der i dag. Utover dette består anlegget av den tidligere fyrbygningen, maskinhus, en tomannsbolig, vaktmesterbolig, uthus, landing og restaurant i det gamle naustet. Fyrstasjonen ligger som et tydelig landemerke på den lille Stangholmen, med en smal gangbro over til fastlandet. I 1993 ble fyret åpnet for allmennheten, med muligheter for overnatting og restaurantdrift. I forbindelse med 150-årsjubileet i 2014 ble det gjennomført et omfattende restaureringsarbeid. I dag framstår Tranøy fyr som et vakkert og velholdt anlegg.

 

Ny driver

Anne-Gry Jakobsen er utdannet sivilingeniør i bioteknologi og har bodd og arbeidet i Oslo i mange år. Opprinnelig kommer hun fra Fauske. På besøk hos Fyrhistorisk forening sitt kontor sprudler hun av glede over tanken på at hun snart skal ta over på Tranøy fyr. 31. mars flytter hun nordover og setter i gang arbeidet.

– Jeg har mange planer for driften på Tranøy, men i førsteomgang ligger fokuset på å videreføre alt det positive som Villy og Inger har bygd opp. Det blir få endringer i 2017.

Anne-Gry har allerede et nært forhold til fyrstasjonen. I 6 somre har hun arbeidet der sammen med driverne og de andre sesongansatte. Da hun fikk høre at Inger og Villy skulle si opp kontrakten tok hun tidlig kontakt med Kystverket Nordland, Terje Abrahamsen, og meldte sin interesse. Ikke lenge etter signerte de kontrakt.

– Etter alt arbeidet som er nedlagt her de siste årene går jeg nærmest til dekket bord. Dessuten har jeg selvfølgelig en stor fordel av å allerede kjenne driften og jeg har et godt forhold til alle de sesongansatte. Noen av dem fortsetter i sesongen 2017.

Videre forteller Anne-Gry at hun allerede har flere bookinger på plass og at en av de første endringene som kan komme er en utvidelse av sesongen. Interessen er der allerede.

– Jeg har og mottar mange idéer, men ting får komme i små steg. Etterhvert vil jeg kanskje prøve å arrangere noen kurs her, som mat- eller yogakurs. Kanskje blir det også en strikkeklubb eller konserter. Vi har mange tilreisende turister. Det er fint, men det er viktig for meg at Tranøy også skal være et sted for lokalbefolkninga i Hamarøy og Nordland. Tranøy er en kulturskatt som er veldig viktig for mange. Min drift skal underbygge dette.

6. mai åpnes Tranøy fyrstasjon igjen for besøkende. Hvorfor ikke ta en tur for å besøke Anne-Gry, se lofotveggen, Vestfjorden og kanskje besøke det nye Hamsunsenteret?

Tranøy fyr har vært medlem i Norsk fyrhistorisk forening siden 2011. Anne-Gry har nå overtatt dette medlemskapet og ser fram til videre samarbeid. Det gjør vi også!

Les mer om Tranøy fyrstasjon HER.

For mer informasjon om overnatting eller besøk på Tranøy se HER.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 635 gjester og ingen medlemmer på besøk.