Kulturminnedagene 2015

Ytre mokkalassets venner foto Atle Leira nettFyr og foreninger kan lage arrangementer i regi av Kulturminnedagene 2015. Årets tema er nabolag, og frist for registrering er 23. juli.

Kulturminnedagene arrangeres i perioden 12.- 20. september 2015. Mer informasjon om registrering av arrangementer finner dere på Kulturvernforbundets nettsider.


Kulturvernfobundet sekretariat svarer også på spørsmål om arrangementet.

Sommeraktiviter på fyr

Listafyrliten

Ønsker du å oppleve et fyr i sommer? Her er et forslag til aktiviteter for deg.


Det er flere fyr som har aktiviteter for besøkende i løpet av sommeren. Fra og med 5. juli kan du se Solveig Egeland sin utstilling, "Levd liv" på Galleri Lista fyr. Utstillingen viser to hytter, Håbet og Nyperosa. Disse hyttene ble opprinnelig tegnet av billedkunstner og arkitekt Arne Åmland.

- Hytta Håbet har vært 5 år på en øy i Oslofjorden, et år på en p-plass før den haiket med en trailer og tok seg ut til Lista. Som publikum ser, er den merket av tidens tann, vind, sjøsprøyt og fuktige vintre under presenning. Ikke i særlig god form, men med et sterkt ønske om å kunne skape ly, varme og glede for gjestene her ute ved havet. Takket være mange gode hjelpere er den her nå, skriver Galleri Lista fyr.

Hytta Nyperosa er innredet til enkel overnatting, og det er mulig å kontakte informasjonssenteret på Lista fyr for ledig plass.

 

Tåkelurens dag

Søndag 26. juli er det duket for Tåkelurens dag. Lindesnes fyr feirer dagen med konsert med svenske Sofie Livebrant. Det blir kåseri og du kan bli med på tur i den merkede fjellstien. Ikke minst har du mulighet til å oppleve lyden av tåkeluren.

Fyrvokter på Lindesnes i sommer?

Lindesnes kjellHvis du ønsker sommerjobb som fyrvokter på Lindesnes fyr, har du muligheten nå.


Maritime.no melder i fra om at Kystverket er på utkikk etter en som vil være sommervikar som fyrvokter på Lindesnes fyr i sommer.


- Lindesnes er den enste fyrstasjonen i Norge med tilstedeværende fyrvoktere, skriver maritime.no.

Arbeidsoppgavene blir blant annet å holde fyret i stand. I tillegg er turistformidling og værobservasjon viktige oppgaver. I høysesongen er det 60 000 besøkende innom Lindesnes fyr.

Nå er det din tur!

JohannaMariaRingSolberg2015 er Friluftslivets år. Fyr og foreninger i Norsk Fyrhistorisk Forening kan være med å lage arrangementer som støtter opp om tiltaket. Nå er det din tur!

Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet presenterte i august 2013. FÅ15 har tidligere vært arrangert i 1993 og 2005. FÅ15 skal skape økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse.

- Den offisielle åpningen av Friluftslivets år ble arrangert i Tøyenparken i Oslo 13. januar i år, og 4000- 5000 barnehagebarn og mange organisasjoner var med, forteller Johanna Solberg som er prosjektleder for Friluftslivets år.

Temaet for åpningen var et døgn med friluftsliv, og ordførere og privatpersoner ble oppfordret til å sove ute. I alt var det rundt 200 arrangementer rundt omkring i landet. Klima- og miljøminister, Tine Sundtoft, var en av de mange som sov ute denne natten.

 

Aktuelle kampanjer

Gjennom kampanjen #jegharaldri oppfordres alle til å være en friluftsfadder. Ta med en venn eller bekjent ut til et sted i naturen som de ennå ikke har sett. Her kan man benytte muligheten til å invitere noen ut på et fyr, og deretter skrive om det på sosiale medier. Benytt #jegharaldri og #FÅ15.

- Alle arrangementer som støtter opp om Friluftslivets år kan legges inn i en aktivitetskalender på friluftlivetsar.no, sier Solberg.

- Vi er avhengig av at organisasjoner tar initiativ og alle kan bidra. Legg en ramme, tenk nytt og vær med, legger Solberg til.

Det er også mulig å ta kontakt med kommunen for å få i stand et felles prosjekt. Hva med å arrangere en vandring eller utflukt til et fyr for lokalbefolkningen? Norsk Fyrhistorisk Forening oppfordrer alle fyr og foreninger til å ta del i Friluftslivets år. Nå er det din tur!

Grønningen er månedens friluftsminne

Rundt baaletAt ingen skyssbåter kan legge til i den værutsatte havna, hindrer ikke fyrentusiastene fra å komme seg ut til Grønningen fyr. De kommer padlende, roende, seilende eller i motorbåt til den lille holmen i Kristiansandsfjorden der fyret står. På sommerstid er det ofte et yrende liv her, med overnattingsgjester, dugnadsfolk og sjøulker og -fugler av ulikt slag.

Grønningen fyr er et såkalt innseilingsfyr. Som navnet tilsier betyr det at fyrets oppgave er å lose sjøfarende trygt fra åpen sjø i Skagerrak til roligere farvann innaskjærs gjennom innseilingen i Kristiansandsfjorden. Og det har det gjort i over 100 år, helt siden fyrstasjonen ble opprettet i 1878.


Livet på fyrstasjonen

Fyrstasjonen ble drevet som familiestasjon. På det meste bodde det fem voksne og elleve barn på den blankskurte og værutsatte holmen. Det var trangt om plassen, og fyrfolket levde tett og isolert ute i fjorden, så det var best at en kom godt overens. I en periode var det skole på Grønningen, noe som var ganske vanlig på fyrstasjonene.


Automatisert og avfolket, men likevel autentisk

I 1980 ble fyret automatisert og avfolket. Anlegget er likevel godt bevart og gir et godt bilde av de utsatte forholdene mange levde under på fyrstasjonene før den automatiserte tidsalderen tok over.

Det er også bakgrunnen for at fyrstasjonen – fyrmesterbolig med det 14 meter høye fyrtårnet, fyrbetjentbolig med maskinrom, uthus, to naust og miljøet rundt stasjonen – ble fredet i 1996. Deler av området er også et fredet naturreservat.

 

Fortsatt liv på holmen gjennom Bragdøya kystlag

I dag leier Bragdøya kystlag Grønningen fyr av Kystverket. Leien betales i form av vedlikehold, utført gjennom utallige dugnadstimer.

Det er Bragdøya kystlag som holder fyret åpent for overnatting. Kystlaget gjennomfører også en rekke ulike arrangementer her, som kurs, seminarer, St. Hans-feiring og andre kulturarrangementer – så sant de ikke blåser bort, og verken arrangører eller deltakere kommer seg ut til fyret.

Grønningen fyr er i vinden. Bokstavelig talt.

 

Kulturvernforbundet og Riksantikvaren samarbeider om månedens friluftsminne i Friluftslivets år 2015. Hver måned vil et kulturminne som er knyttet til friluftslivet bli presentert.

Informasjonen i artikkelen er etter avtale hentet fra Riksantikvaren og Kulturvernforbundets nettsider.

Kunstnarliv på Skomvær fyr

SkomvaarogmenneskerKunstnar Elin Mar Øyen Vister visste etter mange år i storbyen at ho måtte leva meir i pakt med naturen og vera nær elementa. Då blei Kjerringøy og etterkvart Røstlandet og Skomvær fyr på Røst staden å vera.

Elin Vister er kunstnar og artist. I mange år spela ho på nattklubbar som DJ Sunshine, og siden 2009 har ho brukt mykje tid på å ta opp lyd av sjøfugl og kystkultur i nord. Ho har alltid drøymt om å bu på ei øy, og ho har tidlegare budd både på Kjerringøy og Røst. Øyen Vister skreiv kontrakt med Kystverket og tok over Skomvær fyr sommaren 2013.
– Det er mykje kystkultur som er i ferd med å forsvinna. Det er viktig kunnskap, som me vil bli med å formidla. I tillegg står mange kulturminne tomme. Det er fint å laga liv og tilby kunstnariske opplevingar på desse, fortel Vister til fyr.no.

Kunstnarverkstad og kunstnarbustad

No har Skomvær fyr blitt eit kunstnarkollektiv, ein stad der kunstnarar kan bu og jobba i ein kortare periode. Elin Øyen Vister er initiativtakar til Røst AIR, som er ei tverrfaglig, kunstnardriven foreining. Røst AIR blei grunnlagt i 2012 av Øyen Vister i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og Kystverket. Foreininga blir i dag styrt av Røst AIR arbeidsgruppe, som består av Øyen Vister, Marie Kaada Hovden, Margrethe Pettersen, Jason Rosenberg og Mathias T. Hatleskog. Oppimot seks kunstnarar kan bu og jobba samtidig på fyret, i tillegg til dei frivillig tilsette. Og når det er seminar og workshop, kan kollektivet ta Skomvaar panoramaimot 10 personar. Alle som bur her skal jobba med kunst, bli inspirerte av omgivnadane og naturendringane, og dei jobbar mot å bli sjølvhjelpen, inspirert av fiskarbonden i kystkulturen. Ei rekke kunstnarar frå ulike land har søkt om å få komma til Skomvær, og til sommaren kjem meir enn 10 nasjonalitetar innom fyret.

Sjøfuglebestand i kraftig nedgang

Skomvær fyr blei pussa opp for nokre år sidan. Alle som vil kan komma på besøk, men det er ikkje lov til å slå opp telt i hekkesesongen, av omsyn til det sårbare sjøfuglelivet. Nykan Naturreservat er tilhaldsstad for millionar av sjøfugl i hekkesesongen. Bestandane er i kraftig nedgang. Skomvær er eit lanskapsvernområde, og kunstnarane deler øya med lundefugl, svartbak, toppskarv, teist, rødnebbterner, tjeld, stormsvale, havsvale og ærfugl. Det er først og fremst sjøfuglkoloniane i området og deira «rom» som skapar lydmusikken i Øyen Visters kunstprosjekt «Soundscape Røst». Fiskebåtar og fiskeindustrien spelar òg ei viktig rolle.

Skomvaar blomsterengI pakt med naturen

Gjengen på Skomvær har mange planar for framtida, men dei tar éin ting om gongen. Ein av planane er å laga ei kunstvandring på øya, som skal bestå av fleire element.

– Me ville skapa ei kulturnæring og ikkje ei turistnæring. Me prøver å leva meir i pakt med naturen, dyrkar grønsaker og reiser miljøvennleg, kjøper økologisk mat og fiskar.
Øyen Vister fortel at fyrvaktarfamiliane som budde på fyret tidlegare òg dreiv kjøkkenhage, i tillegg til at dei hadde nokre husdyr og dreiv med jakt og fiske.

Vêrfast

Øyen Vister har tidlegare vore aleine på fyrstasjonen, men ein veit aldri kva som kan skje, så det er greitt å vera fleire, fortel kunstnaren, som har vore vêrfast på fyret i nokre dagar når ho snakkar med fyr.no.
No kjøper ho eit lite hus på Røst og flytter opp i mars. Det kan vera greitt, om ein blir vêrfast på den andre sida.
– Ein lever gjerne eit nomadeliv som kunstnar. På fyret er det opp- og nedrigg kvar vår og haust, fortel ho.

Ikkje eit val

Røst AIR arrangerer og legg til rette for seminar og kurs på fyret, både plante- og lydkurs. Det har dei siste to åra vore til saman 40 kunstnarar på workshop og opphald. Då bur deltakarane på fyret i rundt ein månad.
– Ein får jobba konsentrert her. Kunstnarar har latt seg inspirera av denne staden sidan starten. Ein av dei var Theodor Kittelsen. Det er så mykje spanande å sanse her! Her finn du den største fuglebestanden i Nord-Europa, kval, sel og spekkhoggar, fortel kunstnaren, og legg til at dette livet ikkje eigentleg var eit val for henne:
– Eg får ikkje til å ikkje leva i pakt med naturen.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 330 gjester og ingen medlemmer på besøk.