RESTAURERING: Guldholmen fyr

Hovedhus og MaskinhusFor tiden pågår det mye arbeid på Guldholmen fyr. Det handler både om omfattende rehabilitering og om nye roller rundt videre drift.

 Tekst: Ola Sendstad

1. juni 2015 overtok Moss kommune vedlikeholdsansvaret av Guldholmen fyrstasjon, fra Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr.

Det er Staten som eier fyrstasjonen. Gjennom Miljødirektoratet ble det bevilget 4.1 millioner til restaureringsarbeid, med forbehold om at Moss kommune overtok driftsansvaret. Bevilgningen ble gitt med utgangspunkt i en tilstandsrapport om bygninger og brygger. Prosjektet omhandler hovedhuset, maskinhuset, fjøset, "betjenten", hønsehuset og naustet. Nordbrygga og sørbrygga settes også i stand.

Arbeidet er nå i full gang og FYR.NO har snakket med prosjektleder for arbeidet, Frank Ivar Hansen. Han er til daglig ansvarlig for parker og friluftsområder i Moss kommune.

 

Hva var det første arbeidet som dere satte i gang med?

– Eternittplater både på tak og på vegger på hovedhuset var i så dårlig forfatning at det tidlig ble bestemt at de måtte plukkes ned. Tilstanden på eternittplater på de andre bygningene varierte, men for å få et helhetlig inntrykk valgte vi å ta ned disse også. Da fikk vi undersøkt tilstanden på undertak og takkonstruksjonen skikkelig. Det var takene som var i dårligst forfatning, men det var også nødvendig å skifte deler av bjelker på noen av bygningene. Fasadebordene var stort sett i dårlig forfatning. De er også skiftet ut på samtlige bygninger.

Gjorde dere noen oppdagelser underveis?

– Vi hadde i forkant god oversikt over skader og hva som måtte gjøres. Når vi plukket av ytterlaget så vi spor av mye forskjellige reparasjoner fra ulike tider. Hovedhuset hadde dårlige eternittplater på vegger og tak. Under fant vi igjen den eldre bordkledningen som var dårlig, og fasadene har nå fått ny tilsvarende kledning. På betjenten var eternittplatene i bedre tilstand, men under var det mye dårlig, blant annet i deler av bjelkelag. Også her var det nødvendig å skifte panelbord.

I hvilken grad har dere lyktes med å ta vare på eldre bygningsdeler?

– Det har vært i varierende grad, det har jo vært gjort mye forandringer med bygningene gjennom alle tider. Tidligere uthus er på et eller annet tidspunkt blitt gjort om til utleie med store forandringer. Vi har fokusert på at uttrykket utvendig blir mest mulig likt slik det så ut før eternittplatene ble satt på vegger og tak. Taket på Hovedhuset var tekket med eternitt, som ble fjernet, og nytt undertak og skiferstein tilsvarende den gamle skiferen på betjenten er blitt montert. På betjenten, som hadde skifer på taket, måtte vi plukke den forsiktig ned for å legge nytt undertak på grunn av lekkasjer. Her er den originale skiferen lagt tilbake nå. På grunn av råteskader måtte tilsvarende operasjoner utføres på maskinhuset, fjøset og hønsehuset. Her var det brukt noe forskjellig taktekking: eternitt i dårlig tilstand, blikkplater og skifer. Gammel skifer ble også her fjernet og lagt tilbake på nye undertak. For å få lik stil la vi skifer på samtlige tak. På naustet slapp vi heldigvis å ta av gammel skifer da undertaket ikke var skadet.

En annen utfordring var at de fleste vinduene var ødelagt av råte bortsett fra betjenten hvor det har vært satt inn husmorvinduer som vi syntes brøt helt med stilen på de andre bygningene. På grunn av veldig dårlig tilstand på gamle vinduer og stilbrudd, har vi satt inn nye vinduer tilnærmet lik de gamle i utrykk.

Hvordan går arbeidet videre?
– Vi regner med å være ferdig med de største utvendige arbeidene allerede innen årsskiftet, men noen justeringer vil måtte stå igjen til våren. Gjennom vinteren vil vi foreta utbedringer som er nødvendige innvendig, blant annet det elektriske anlegget. Det kan være at en del innvendige restaureringsarbeider blir utsatt til etter sommeren.

Hvordan vil driften av fyret være i framtiden?
– Etter restaureringen er fullført vil det igjen være mulig å leie Guldholmen fyr. Dette vil skje gjennom Kystleden administrert av Oslofjordens Friluftsråd. Det vil sannsynligvis være mulig å leie seg inn fra slutten av juni 2016.

*

Hansen og arbeidet på Guldholmen tydeliggjør viktige spørsmål i bevaringsarbeid. Nødvendige praktiske vurderinger griper raskt inn i spørsmål om originalitet og tilbakeføring; til hvilken tid og etter hvilket ideal? Tilretteleggingen for videre aktiv bruk er kanskje det aller viktigste tiltaket for bevaring. Slik sikres allmenn tilgang og framtidig relevans.

Guldholmen fyr ligger på den lille øya Gullholmen, utenfor Jeløy i Moss. Store deler av holmen, samt tilgrensende sjøområde er fredet som naturreservat på grunn av viktigheten for sjøfugler. Restaureringsarbeidet på fyret måtte først avvente til etter hekkesesongen. Prosjektet er nå i rute, og snart vil dette vakre stedet igjen være tilgjengelig for besøk.

 

Les mer om historien til Guldholmen fyr her.

Ny daglig leder

1 1 Ola Sendstad1. desember tiltrådde Ola Sendstad som ny daglig leder i Norsk Fyrhistorisk Forening. Han er utdannet sivilarkitekt og har tidligere arbeidet med blant annet restaureringsprosjektering og kommunikasjon av kulturarv.


– Nå ser jeg fram til å bidra til og formidle det viktige arbeidet med bevaring og aktivisering av alle våre fyr. Jeg er spesielt opptatt av hvordan lokalt engasjement, bruk og alle små samfunn tilknyttet fyrene sikrer bevaring og framtidig relevans.


Har du spørsmål, idéer til prosjekter eller tips til saker nås vi på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på telefon: 41602046.

Ona fyr skinner igjen

Ona 2014Bifyret og hovedfyret på Ona fyrstasjon er pusset opp av Kystverket, og arbeidet har kostet omkring 2,3 millioner kroner.

Oppussingsarbeidet ved Ona fyrstasjon startet i juni 2014, og ble avsluttet i desember 2014. Planleggingen av renoveringen startet allerede opp tidlig i 2013. I planleggingsfasen deltok Kystverket, Romsdalmuseet og fylkeskommunens kulturavdeling på befaring.

Arbeid på hovedfyret og bifyret

– Hovedfyret ble sandblåst på alle ytre overflater. I tillegg ble alle glass i fyrlykta tatt ut, og sprosser og rammer ble rengjort før glass ble satt tilbake, sier senioringeniør Bjørn Relling ved Kystverket Midt-Norge.

Ståloverflater av støpjern har blitt grunnet og malt med fire strøk maling. I tillegg ble en del porer i overflaten sparklet før grunning. Inngangsdøren ble skrapet og malt med linoljemaling.

– Innfestingsbolter til nedre galleri har blitt skiftet ut, da det var usikkerhet knyttet til kvaliteten av disse, fortsetter Relling.

Bifyret har blitt sandblåst på ståloverflatene. Alle andre overflater har blitt rengjort. I tillegg har fyret fått ny galleriplank og lykten har blitt malt.

Kystledseminar i oktober

songvaar3LarsVerketFra 15.-16. oktober arrangeres kystledseminar for kystledene og alle som er interessert i friluftslivet langs kysten på Sola Strand hotell.

Kystledgruppa som består av representanter fra Oslofjorden Friluftsråd, Friluftsrådenes Landsforbund, Den Norsk Turistforening, Forbundet Kysten og Norsk Fyrhistorisk Forening inviterer til kystledseminar.

– Det er mye som skjer på kysten innen dette temaet, og det er fint å ha en felles møteplass for diskusjon og for å stake ut retningen videre, sier Anne-Mari Planke fra DNT.

Prisen for å delta disse to dagene er 2100,- per person. Påmelding sendes til Anne- Mari Planke så raskt som mulig og innen 9.oktober på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Progam for kystledseminaret finner du her.

 

Tilskudd til overnattingshytter ved kysten og i lavlandet

Det gjøres oppmerksom på at fristen for søknader om tilskudd til overnattingshytter ved kysten og i lavlandet en endret fra tidligere år. Frist for søknad om spillemidler, med tildeling i 2016, er satt til 1.november 2015.

Se vedlagt orientering.

 

Leietakersamling på Lindesnes

Deltakere leietakersamlingFra 4.- 5. september arrangerte Kystverket sørøst leietakersamling for fyrene i regionen på Lindesnes havhotell. Vedlikehold av bygninger sto på agendaen.

 

Tekst: Ingrid Eitrem

 

Helge Korsvik fra Jotun AS holdt innlegg om overflatebehandling av stål, yttervegger av tre, eternitt på treplater og eternitt på tak. Han vektla hvor viktig det var med vasking av bygget før oppussing. Jotun AS har også en telefonservice som besvarer spørsmål knyttet til overflatebehandling.

 

1 Lindesnes

– Alle som har spørsmål vedrørende ulike behandlingsmetoder kan ringe teknisk service hos Jotun på telefon 33 45 75 30 eller chatte med oss på www.jotun.no mellom klokken 8-16, sa Korsvik fra Jotun AS.

 

Formidling av fyrhistorien

Hilde Andressen fra Kystverket informerte om at Senter for eiendom og kultur i samarbeid med Kystverkmusea har utarbeidet seks plakater med tekst og historiske bilder som skal gis til fyrleietakerne langs kysten.

– Plakatene gir generell informasjon om blant annet fyrlysets historie, fyrbyggerne og fyrlivet. De vil være et fint tillegg til de bildene fra det enkelte fyrs historie som ofte blir hengt opp, fortalte Andressen.

Plakatene vil bli sendt ut til kontaktpersoner på fyrene, og det kommer mer informasjon om dette på et senere tidspunkt.


LindesnesInnslag fra leietakerne

17 leietakere holdt innlegg om hvilket arbeid som hadde blitt utført på fyrene og hvilke oppgaver de ønsket å prioritere fremover. Foreningen Onsø-Beviset fortalte om utbedringer og sosiale arrangementer på Strømtangen fyr.


 – Det har blant annet blitt lagt inn brannalarm i alle bygninger, fyrbua har blitt pusset opp og gjort om til Kystledhytte og det har blitt installert strøm i sjøbodene, sa Tom Oddvar Olsen fra Foreningen Onsø-Beviset.


– I tillegg har vi hatt konsert i juni hvor cirka 150 mennesker møtte opp, la han til.

 

Nattvandring på Lindesnes fyr

2015 er lysets år, og i den anledning var det passende å ta turen til Lindesnes fyr. Museumsdirektør Jo Van Der Eynden holdt en presentasjon om utstillingene på fyret, og alle fikk ta turen opp i fyrtårnet. En flott utflukt!

Flott styreseminar på Kvitholmen fyr

Ordforer Kvitholmens vennerOrdføreren i Averøy kommune, Ann-Kristin Sørvik, tok turen til  Kvitholmen fyr lørdag 29. august for å lære mer om hvordan Kvitholmens venner arbeider.

 

Tekst: Ingrid Eitrem

 

Fra 28. - 30. august arrangerte Norsk Fyrhistorisk Forening styreseminar på vakre Kvitholmen fyr. I denne anledning tok Ann-Kristin Sørvik turen ut til  fyret.

 

Jeg er svært engasjert i fyr, og ønsker å få vite mer om hvordan venneforeningen ved Kvitholmen fyr arbeider, sier ordføreren i Averøy kommune.

 

Nylig var hun tilstede på Hestskjær fyr sammen med André Schau fra Norsk Fyrhistorisk Forening for å se på renoveringsarbeidet som Kystverket har utført der.

 

 

Kvitholmen fyr nett

Vern gjennom bruk

Det er 130 personer som er medlemmer av Kvitholmen venner. Håholmen havstuer bruker Kvitholmen fyr til sine arrangementer, og toppledelsen fra 

Posten har vært her.

 

 

Kommunen, Fylkeskommunen, Kystverket og venneforeningen har et godt samarbeid, forteller Bjarne Smørholm som er nestleder i  Kvitholmens venner.

 

 

Aktiv venneforening

Det er mange aktiviteter på Kvitholmen. I juni arrangeres Kystens dag,  og små og store fyrinteresserte blir fraktet fra fastlandet til fyret i båt.

Det er også flere restaureringsprosjekter i gang på Kvitholmen.

Et prioritert prosjekt er å utbedre gangveien inn mot fyrstasjonen og det er planlagt at badet i andre etasje i tjenesteboligen skal gjøres om til et soverom, sier Smørholm.

Styret i Norsk Fyrhistorisk Forening nett

– Kvitholmens venner ønsker også å anlegge en hage ved fyrstasjonen og lage et visningsrom i maskinrommet som formidler bygningshistorien og livet på fyret, legger leder Sissel Solli Eide til.

 

Stavneset- en fyrvenn

Helene Aasen og Borgny Aakvik Vorpukt  fra Stavnesets venner var også tilstede under arrangementet i helgen.

Stavneset fyr er en venn av Kvitholmen fyr, og vi ønsker å arbeide videre for å skape et fyrmiljø i området, avslutter Smørholm.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 134 gjester og ingen medlemmer på besøk.