Istandsetting av Værøy fyr

Varoy Heidi RonningVaroy2 Heidi RonningVærøy fyrstasjon settes nå i stand. Vi håper det snart er klart for ny bruk.

Tekst: Ola Sendstad

I slutten av 2015 fikk Anne-Lise Johnsen leiekontrakt med Kystverket om Værøy fyrstasjon. Problemet var at stasjonen da framsto som en ruin etter en brann. Nå har Kystverket restaurert alt utvendig. Det er ny taktekking, nye vinduer og stasjonen er nymalt. Dette er et enormt løft!

Nå har Johnsen også fått tilsagn på kroner 110 000,- fra Kystverket for innvendig istandsetting. Her er fyrstasjonen fremdeles sterkt preget av brannen. Tilskuddet skal gi et nytt toalett, en ny trapp og istandsetting av ett rom egnet til overnatting. Arbeidet med dette vil igangsettes til våren. Flere prosjekter vil komme etterhvert.

Målet er at fyrstasjonen skal kunne åpnes opp for allmenheten, gjennom ulike arrangement og utleie for overnatting.

Det bor 700 personer på Værøy. Johnsen er tydelig på at dette er vårt felles kulturminne og et vakkert sted. Johnsen har vokst opp på Værøy, men bor nå i Bodø.

Initiativet for å sette istand Værøy fyr har hun tatt sammen med Ståle Johansen og Heidi Rønning. Flere har forsøkt tidligere å få til en ny bruk av fyrstasjonen, men nå er altså istandsettingen godt i gang. Det blir spennende å følge prosjektet videre.

Fra Bodø er Værøy lett tilgjengelig med ferje og Norges eneste rute-helikopter.

HER kan du lese mer om Værøy fyrstasjon

STAVENES FYR 175 ÅR

Stavneset 175AvdukingStavenes fyrstasjonen fyller 175 år. Det måtte feires.

Tekst: Marianne Johnsen

Stavenesets venner hadde i lang tid forbered markeringen som fant sted 27. august. Stor dugnadsinnsats hadde blitt lagt ned. Huset hadde fått mange malingstrøk innvendig og Kystverkets plakater om fyr og fyrliv igjennom tidene, hadde de fått på plass. Uteareal og bygninger skinte i kapp med sola.

Ute på Stavneset var det denne søndagen et yrende folkeliv, og stor aktivitet på hele fyret: Line K. Cansino hadde fotoutstilling i naustet, Bjarne Jensen og Inger Nordhopbakk hadde maleriutstilling oppe i Gammelstua, rebusløp for de yngre fra Futsetra ut til fyret, musikk av lokale musikere og dykkere som dykket rett utenfor naustet. Det skal sies at en lokal dykkerklubb leide fyrstasjonen i mange år, før venneforeningen tok over.


Offisiell åpning av hovedhuset ble markert med et foredrag av Inger Aasen, hvor hun fortalte fyrets historie og om dugnadsånden i venneforeningen.

Kystverkets Chaterine Grebstad , som har tilsyn med Stavenes Fyrstasjon var også tilstede denne dagen. Det ble avduking av informasjonsskiltet som viser farleden/leia utenfor fyret av Ingvar Båtbukt (ei utrolig ildsjel) og av Jan Tore Askevold.

Norsk Fyrhistorisk Forening, Hestskjærets Venner og Kvitholmens Venner var tilstede med gaver til venneforeningen denne dagen.

 

Marianne Johnsen er styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening

HER kan du lese mer om Stavenes fyrstasjon

 

Stor feiring for alle fyr

Norsk Fyrhistoriskforening Tungenes 40Norsk Fyrhistoriskforening Tungenes 34Norsk Fyrhistoriskforening Tungenes 26Norsk Fyrhistoriskforening Tungenes 18Norsk Fyrhistoriskforening Presentasjon av fyr 215. og 16. september feiret Norsk Fyrhistorisk Forening 20-års jubileum og mottagelse av EUs kulturminnepris / Europa Nostra Award. Prisen er tildelt for foreningens langvarige innsats for bevaring og ny bruk av Norske fyrstasjoner.

Tekst: Ola Sendstad

Jubileet med offisiell prisoverrekkelse ble markert på Tungenes fyr i Randaberg kommune. Det var også her foreningen ble stiftet for 20 år siden.

En av stifterene og fremdeles aktivt medlem i foreningen Birger Lindanger holdt en forrykende festtale som raskt og morsomt ledet publikum både gjennom historien til Norges fyr og historen til Norsk Fyrhistorisk Forening. Mens Frankrike er et rike, England er et land, Danmark er en mark og USA er en samling stater, så er Norge, Norvegen, en veg, ei lei langs kysten mot nord, framførte Lindanger. Og for anledningen startet denne leia akkurat på Tungenes og tok oss videre til hvordan fyrene danner et nettverk, som lei, men også i dag som en felles organisasjon i Norsk Fyrhistorisk Forening.

EUs kulturminnepris / Europa Nostra Award er Europas største pris innen kulturminnevern og omtales iblant som "Kulturvernets Oscar". José Alonso Campanero fra Europa Nostra overrakte prisen til styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening Tormod Steen. Campanero har selv engasjert seg i arbeidet for bevaring av fyrstasjoner i Spania og var tydelig imponert over hva man har fått til i Norge. Han uttrykte spesielt hvor viktig det er for ulike lokale intiativ å organisere seg som i Norsk Fyrhistorisk Forening og hvordan juryen i sin vurdering av Fyrhistorisk Forening har lagt vekt på samarbeidet foreningen har fremmet mellom frivillighet og det offentlige. Dette er en modell som mange i Europa kan lære av, siterte han juryen.

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet Ottar Ostnes, Kystdirektør Kirsti Slotsvik og Regiondirektør i Kystverket Vest John Erik Hagen holdt også festtaler med gratulasjoner der de alle trakk fram viktigheten av samarbeidet for å lykkes med å bevare fyrstasjonene våre. En tydelig stolt Hagen var selv med å stifte Norsk Fyrhistorisk Forening i 1997.

Styreleder Tormod Steen tydeliggjorde at både jubileet og prisen er en honør til alle som arbeider for bevaring av fyr og at Fyrhistorisk Forening skal fortsette å være det naturlige samlingsstedet for all fyrinteresse.

Stavanger Søemandsforenings Shantykor bidro til stemningen på fyret med sine viser.

Båttur til Kvitsøy og regionmøte

På lørdagen var det båttur fra Tungevågen på Tungenes til Kvitsøy. Her ble gjestene delt i to grupper for omvisning i Kvitsøy fyr og i den moderne trafikksentralen til Kystverket. Begge deler virket å falle i smak for det nok helt spesielt interesserte publikumet. I anledning det gode været tok båten en ekstra rundtur rundt Kvitsøy.

Tilbake på Tungenes ble det regionmøte med presentasjoner fra medlemmer som i Rogaland som driver ny bruk av hver sine fyrstasjoner. Presentasjoner fra Vibberodden fyr, Obrestad fyr, Kvassheim fyr, Lille Presteskjæret fyr og Feistein fyr tydeliggjorde bredden i regionen og i foreningen, både i fyr, eierskap, organisering, utfordringer og aktivitet. Med mye diskusjon og spørsmål fra andre medlemmer blant publikum er det tydelig hvor verdifult det fremdeles er å ha en felles arena for erfaringsdeling.

Møtet på lørdagen og to store dager på Tungenes ble avsluttet med en minikonsert av Sølvi Hopland Aemmer som også er driver på Ulvesund fyr.

Jeg antar det ikke bare er undertegnede som siden da har nynnet:

"Seglar du på rød sektor, så ta det litt med ro. Seglar du på grønn sektor, så sjekk i kartet no. Seglar du på kvit sektor, la den vise vei. Da er du i den trygge lei."

Mer informasjon:

EU-kommisjonen og Europa Nostra har tildelt Norsk Fyrhistorisk Forening EUs kulturminnepris / Europa Nostra Award for 2017. Dette er Europas mest prestisjetunge utmerkelse innen kulturminnesektoren.

Norsk Fyrhistorisk Forening er tildelt prisen for sin innsats for bevaring, formidling og ny bruk av norske fyrstasjoner gjennom 20 år.

Fyrstasjonene er en viktig del av norsk identitet som kystnasjon. De har vært avgjørende for utviklingen av norsk handel og kontakt med resten av verden.

Mellom 1974 og 2006 ble alle fyrstasjonene i Norge automatisert og avbemannet. På grunn av de værharde og eksponerte beliggenhetene startet forfallet raskt. De fleste bygningene hadde ikke lenger noen praktisk funksjon og staten iverksatte planer for salg eller rivning av flere av dem.Gradvis utviklet det seg mange lokale initiativ som protesterte og ønsket å få ta vare på og ta i bruk de unike og for dem betydningssterke fyrstasjonene.

I 1997 gikk flere av disse initiativene sammen og etablerte Norsk Fyrhistorisk Forening. I dag fungerer Norsk fyrhistorisk forening som en paraplyorganisasjon for 78 ulike lokale grupperinger som drifter ny bruk på hver sine fyr. Antallet øker fremdeles jevnt.

Fra begynnelsen som spredte initiativ har foreningen utviklet seg til en nasjonal bevegelse med betydelig påvirkning på forvaltningen av disse kulturminnene.

Allmenhetens syn på bevaring av fyr har endret seg betydelig. Fyrferie har blitt et begrep. Hjemmesiden fyr.no har blitt et møtepunkt for en bred fyrinteresse. Arbeidet for denne holdningsendringen trekker juryen fram i sin vurdering av foreningen:

”Norsk Fyrhistorisk Forening sitt engasjement for bevaring av fyr har endret hvordan folk ser disse bygningene som fellesskapets kulturminner.”

”Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime kulturarv. Det er imponerende hvordan de har gjort krevende bevaring mulig gjennom utvikling av små bærekraftige bedrifter på fyrene, som kaféer og overnattingstilbud.”

Styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening Tormod Steen uttaler at prisen er en honnør til alt som er oppnådd, men også en sterk motivator for arbeidet videre.

 

Ola Sendstad er daglig leder i Norsk Fyrhistorisk Forening

HER kan du lære mer om Europa Nostra

Runde 250 år

Runde vestlandsnytt nett 510x283image0012. september markeres det at det er 250 år siden det første kullfyret ble tent på Runde.

Tekst: Pål Are Lilleheim, Kystverket

Markeringen finner sted på selve fyrstasjonen, der det blir både gratiskonsert med Ola Bremnes og Runde blandakor, historiefortelling og scener fra Rundaspelet.

– Ola Bremnes er blant annet kjent for sangen «Har du fyr», som langt på veg er en hyllest til fyrene, og ei skildring av hvor viktig de er for dem som ferdes på havet. Så det er kanskje bare rett og rimelig at vi inviterer nettopp han til en slik markering, smiler regiondirektør Harald Tronstad i Kystverket Midt-Norge.

Bremnes har med seg gitaristen Tore Bruvoll fra Hekla Stålstrenga, bandet som kanskje har den mest kjente versjonen av sangen «Har du fyr». Under markeringen på Runde har de også med seg Runde Blandakor på denne sangen. Koret vil i tillegg vil servere egen opptreden og allsang, samt at Guri Aasen og Harald Runde vil bidra med historie og skildring av hendelser. To scener fra Rundaspelet vil også bli presentert for publikum. Det hele sys sammen av programleder og lokalhistoriker Ole M. Ellefsen.

– Slår på stortromma

Det er med andre ord et allsidig familiearrangement denne dagen – gratis for alle som tar turen fra Goksøyra og over til fyrstasjonen. En tur på cirka 3,8 kilometer på god og tilrettelagt sti.

– Fyrstasjonen på Runde er en av landets eldste, og har ei lang og tidvis dramatisk historie. Samtidig er det en fyrstasjon som den dag i dag er godt besøkt, og som er tilgjengelig for folk flest gjennom å være selvbetjeningshytte for Ålesund og Sunnmøre Turistforening. Da sier det seg selv at vi må slå på stortromma og invitere til ei storstilt markering, presiserer Tronstad.

For dem som ikke er helt orientert om hvor Runde fyrstasjon ligger, så kan vi fortelle at den ligger på øya Runde i Herøy kommune, vest for Ålesund. Mange har nok hørt om Runde-skatten, som ble funnet av tre sportsdykkere i juli i 1972. De nærmere 57 000 myntene, hvorav 6624 var gull, var en del av lasten til den nederlandske frakteskuten Akerendam, som forliste i 1725 – nordøst for der fyret ligger. Dette, og mer til, blir det fortalt om på jubileumsarrangementet.

Et av landet eldste fyr

Det var den økte skipstrafikken, samt hendelser og ulykker som den med Akerendam langs kysten, som var direkte årsak til at kullfyret kom på plass på Runde – det sjette fyret langs norskekysten – og det første nord for Stad.

I 1826 ble det oppført et lukket kullblussfyr, som i 1858 ble erstattet av et støpejernstårn. Kullblussfyret ble slukket som det sannsynligvis nest siste i Europa, før Villa fyrstasjon i Nord-Trøndelag. Kullblussfyret ble sprengt vekk i 1935, slik at betongtårnet kunne bygges på samme sted.

– Fyrstasjonen på Runde er en av landets eldste, og har ei mangfoldig og tidvis dramatisk historie. Det ligger vakkert til på Runde, og er absolutt et sted som er verdt å besøke for dem som ikke har vært der før – og å besøke igjen for dem som har vært der. En anledning som dette, med storstilt og gratis familiearrangement, er en fin anledning i så måte, mener Tronstad.

Pyntet til 250-årsdagen

Fyret på Runde ble helautomatisert i 2002, og ble samtidig avbemannet. Det er fortsatt Kystverket som vedlikeholder stasjonen, og som sørger for at fyret fortsetter å utføre sin viktige oppgave. De siste årene, frem mot 250-årsjubileet, er det lagt ned betydelig med arbeidstimer og investeringer for å få gjennomført en renovering av stasjonen.
Resultatet er det svært mange som har fått gleden av. Ikke minst fordi fyrvokterboligen i dag er selvbetjent overnattingssted for Ålesund og Sunnmøre Turistforening – et svært populært og spektakulært tilbud.

 

Pål Are Lilleheim er senior kommunikasjonsrådgiver for Kystverket.

HER kan du lese mer om Runde fyrstasjon.

 

Jubileum og prismarkering

Tungenes fyr low resNorsk Fyrhistorisk Forening - vinner av EUs kulturminnepris / Europa Nostra Award 2017 - inviterer til 20 års jubileum og norsk prismarkering

Tekst: Ola Sendstad

Feiringen vil finne sted på Tungenes fyr den 15. september 2017, 12:00 - 16:00.

En minibuss vil frakte gjester som kommer med fly fra Stavanger lufthavn Sola til Tungenes.

Den 16. september, 10:00 - 13:00, blir det båtur med L/K “Stavern” fra Tungenes til Kvitsøy, med omvisning på Kvitsøy fyr.

Etter båttur, 14:00 - 17:00, blir det regionmøte om ny bruk av fyr i Rogaland og erfaringsdeling med fyr langs hele kysten.

Arrangementet krever påmelding innen 15. august: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Mer informasjon kommer.

HER kan du lese om Tungenes fyr

Ny regiondirektør i nord

jan morten hansen foto marianne henriksen kystverketJan Morten Hansen blir ny regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark.

Pressemedling fra Kystverket

Hansen har jobbet som seniorrådgiver i regionen siden 2008. Der har han arbeidet med kystforvaltning og nasjonal transportplan. Det siste året har han vært fungerende regiondirektør i Frode Kjersems permisjon. Jan Morten er 37 år, er gift og har 3 barn.

– Vi er glade for å få Jan Morten Hansen permanent med på lederlaget i Kystverket, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

– I løpet av året han har vært fungerende har han vist at han er god på å bidra inn i prosesser som er viktige for hele Kystverket, ikke bare for regionen. En kompetent mann på alle måter.

Hun ser frem til et godt samarbeid om utviklingen av Kystverkets ansvarsområder i regionen. Tiltredelsen skjer formelt 1. august.

HER kan du lese om fyrstasjonene i Finnmark

HER kan du lese om fyrstasjonene i Troms

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 160 gjester og ingen medlemmer på besøk.