I FYRFOLKS FOTSPOR PÅ SØRØYA

Hammerfest kommune, i samarbeid med blant annet Kystverket Troms og Finnmark, har fullført arbeidet med restaurering av ”Fyrvoktervegen” til Tarhalsen lykt på Sørøya i Vest-Finnmark. Resultatet er blitt en spektakulær vandreveg langs kanten av Nordishavet, med rekkverk, 5 trappestiger og turhytte (med overnattingsmulighet) midtvegs på Tarhalseidet.

 
”Fyrvoktervegen” ble bygget av Tarhalsen Fiskarlag i årene 1931–32, på oppdrag fra Fyrdirektøren. Stien var eneste adkomstveg for mannen som skulle passe lykta på Tarhalsen på nordspissen av Sørøya. Turen ut til lykta tar om lag 1,5 – 2 timer.

Les mer …

UVISS FRAMTID FOR FREKØY

Gode vener av fyret på Frekøya (Sande kommune, Møre og Romsdal) har teke tak for å få restaurert husa på stasjonen (tidlegare kjent som Haugsholmen fyr).

Venene fryktar likevel at sentrale styresmakter kan kome til å stikka kjeppar i hjula for arbeidet, når dei overtek arbeidet med byggesøknader på fyra.

 

Les meir om saka her.

MOMSKOMPENSASJON VIA NFHF

Foto Vener av UtværNorsk Fyrhistorisk Forening og venneforeninger som er medlem hos oss kan få momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet etter søknad. Det er NFHF som søker på vegne av venneforeningene.

Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

 • Underledd skal søke gjennom sitt sentralledd. Det vil si at venneforeningene kan søke gjennom Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) sentralt.
 • Søknadsfristen er 1. september hvert år. Venneforeningene må sende inn regnskapet for fjoråret til NFHF per post eller e-post innen 1. august.
 • NFHF søker såkalt "forenklet modell".
 • I forenklet modell er det de totale driftskostnadene som er grunnlaget for søknaden både for sentralledd og underledd.
 • Kompensasjon ytes bare for utlegg til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.
 • Venneforeningene trenger ikke være registrert i Frivillighetsregistret.
 • Hvis driftskostnadene hos venneforeningene overstiger 5 millioner kroner, må det være en statsautorisert eller registrert revisor som har godkjent regnskapet.
 • Hvis driftskostnadene er under 5 millioner kroner, er det nok med en valgt revisor. Vedkommende kan ikke være tillitsvalgt i venneforeningen og må være oppnevnt av årsmøtet.

Fratrekk

 • Fratrekk skal gjøres hvis man for eksempel har kontantoverføringer til utlandet eller om organisasjonene har ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader.
 • Utgifter til oppussing og istandsetting skal altså ikke trekkes fra.
 • Venneforeningene er selv ansvarlige for å vurdere om det skal gjøres fratrekk i de totale driftskostnadene.

Se forskriftenes § 7 og § 12. Les hele forskriften her.

Beregningsmodell

 • Kompensasjonsbeløpet beregnes av Lotteri- og stiftelsestilsynet ut fra en beregningsmodell som er basert på at 35 prosent av de totale driftskostnader kommer inn under den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten og multipliseres med en faktor på 0,2.
 • Dersom bevilgningene fra Stortinget ikke rekker til full kompensasjon, vil en prosentvis avkortning være lik for alle som får søknaden sin innvilget.

Her oppsummeres ofte stilte spørsmål om ordningen.

Kort oppsummert:

1. Revisorgodkjent regnskap sendes inn til Norsk Fyrhistorisk Forening innen 1. august 2015. (Trenger ikke være autorisert revisor.)

2. Oppgi kontaktperson til venneforeningen

3. Oppgi kontonummer til venneforeningen

4. Send regnskap med revisjonsberetning til NFHF per post eller e-post:

Norsk Fyrhistorisk Forening
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer om momskompensasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynets egne nettsider.

 

FRA NEPAL TIL SULA FYR

Årets utstiller på Sula fyr (Frøya kommune, Sør-Trøndelag) er Pramila Giri. Hun er født i Nepal, er bosatt i Trondheim og har feriehus på Sula. Hun har hatt utstillinger i Dehli, Kathmandu, Fukuoka, New York og Norge, og er representert ved offentlige samlinger både i Nepal, India, Japan og Norge. I 2006 ble hun tildelt Sør-Trøndelag fylkeskommunes kunstnerstipend. Hun har hatt flere utsmykningsoppgaver, blant annet for regjeringen i Nepal, og ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim.

 

Utstillingen i fyrvokterboligen åpner fredag 2. juli kl 15.00 og er åpen alle dager under Suladagene 2.-4. juli. For mer utdypende informasjon om kunstneren og åpningstider ellers, se www.opplevsula.no.

KULTURMIDLER TIL NFHF

Fiskeri- og kystdepartementet har delt ut kulturmidler for 2010. Det er en glede å kunne fortelle at NFHF fikk 350 000 kr til det frivillige arbeidet for fyrene. Midlene til NFHF er øremerket videre utvikling av nettstedet fyr.no og en deltidsstilling.

 

Styret i NFHF er svært glad for tildelingen. Vi velger å se dette som Fiskeri- og kystdepartementets anerkjennelse av det arbeidet foreningen har gjort for å forene alle gode krefter – frivillige foreninger, kommuner, museer, private eiere og alle fyrvenner –  for vern om og ny bruk av fyrene. Støtten gjør det mulig å opprette et sekretariat i NFHF med en deltids­stilling – et avgjørende steg for å sikre kontinuitet og videre vekst i foreningen. Det er en støtte og et håndslag vi gjerne heiser flagget på Vingleia for!

NY BOK OM FYRENE I OSLOFJORDEN

altFyrene i Oslofjorden har fått si bok, med nettopp den nøkterne tittelen ”Fyrene i Oslofjorden”.

Forfatterne Per Roger Lauritzen og André Schau har laget ei bok om fyrhistorien, fyrfolket og ny bruk av fyrene etter avbemanningen.

Ikke mindre enn 19 fyr – blant dem Gullholmen utenfor Moss (bilde: Riksantikvaren) – er beskrevet og avbildet, i en praktutgave av ei bok som gir oss innblikk i det vide spekteret mellom beskjedne havnefyr og monumentale fyrtårn. En sommerfristelse til alle fyrvenner!

 

Les mer om boka og forfatterne her.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 70 gjester og ingen medlemmer på besøk.