ENGASJEMENT: Diafonen på Svenner

12Svenner fyr - oversolcellene som driver lyssignalet kan en skimte det igjenmurte hullet der diafonen var montert.Nytt initiativ kan redde diafonen på Svenner fyrstasjon, men både nødvendige midler og en klar bevaringsstrategi mangler.

Tekst: Ola Sendstad

André Schau i Norsk fyrhistorisk forening har tatt initiativ til å redde diafonen på Svenner fyrstasjon. Signalanlegget var i drift fra 1931 til 1986. Siden da har diafonen ligget i deler i en fjellkløft foran fyret.

En diafon er et luftdrevet tåkesignal. Anlegget ble betjent manuelt, og satt i drift under tåke og dårlig sikt. Lyd frambringes ved at luft fra trykklufttanker presses gjennom to horisontale sylindre med ringformede slisser. Diafonen er det tåkesignalet som gir kraftigst lyd. Signalet består av en lengre dyp tone etterfulgt av et kort tonefall, et såkalt "grynt". Som hvert fyr har sin lyskarakter, har hver tåkelur sin lydkarakter.

Diafonen på Svenner er en K-diafon. Dette indikerer sylinderdiameteren på 215 mm, som er størrelsen på alle norske diafoner med unntak av den på Færder fyr, som er den noe større L-diafonen. K-diafonen trenger i bruk 1300 liter luft per lydsekund. Dieselmotorer driver trykkluftkompressorer, som fyller trykklufttankene. Denne delen av anlegget er intakt inne i maskinhuset på Svenner.

Sommeren 2015 ble resten av diafonen heist opp fra fjellkløfta utenfor maskinhuset. Diafonen er knust i to store og en del mindre deler. Den er lagd i 12 mm tykt støpejern, og er i sammensatt stand 1760 mm lang.

Arbeidet med å heise opp og transportere diafonen til Stavern ble utført av Stavern dykkersenter og Terje Nalum fra drivergruppa til Tvistein fyr. Delene ble deretter fraktet til Pedersen smie og sveiseverksted AS i Drammen, der de ligger lagret. Nå avventes det midler til sammensveising, sandblåsing og lakkering i tilsvarende original oksydrød farge.

Diafonen er et viktig kulturminne for den helhetlige formidling av fyrhistorien på Svenner. Med diafonen på plass ville en kunne sikre et særegent teknisk interiør. Men en full istandsetting er kostbar og ikke nødvendigvis ønsket. Det er fremdeles uklart hva som skal skje videre. André Schau har kontakt med drivergruppa til Svenner fyrstasjon og Kystverket sørøst, og håper diafonen på en eller annen måte kan komme tilbake til Svenner. Han er opptatt av at prosessen går riktig for seg, og at bevaringen kan skje på mange måter. Det gjenstår både å innhente nødvendige midler og å enes om bevaringsstrategi.

Diafonanlegget på Svenner er ett av 24 tilsvarende diafonanlegg i Norge. Bare på Lindesnes er diafonen helt intakt og godkjent til bruk. Der demonstreres lydsignalet som attraksjon flere ganger hvert år, blant annet ved deres faste arrangement: Tåkelurens dag. Andre steder finnes diafonen på plass, men er ikke i bruk. På Jomfruland fyrstasjon er diafonen utstilt på et stativ utendørs. Slik bevares den i det minste som objekt og er svært tilgjengelig for publikum. Hvilken strategi skal man velge på Svenner?

 

Du kan lese mer om Svenner fyrstasjon HER. Svenner er et stort anlegg med en aktiv drivergruppe. Det er fint både å komme på dagsbesøk og å leie seg overnatting. Booking av overnatting gjøres HER.

Diafonen på Jomfruland

ARRANGEMENT: Kulturvernkonferansen

Nå er det igjen tid for Kulturvernkonferansen. Kulturvernforbundet inviterer til årets store samlingspunkt for frivillige og ansatte i kulturvernet.

Tema for Kulturvernkonferansen 2016 er: Den immaterielle kulturarv - kompetanse og kunnskap i kulturvernet. Det vil fokuseres på kulturvernorganisasjonenes arbeid, med den immaterielle kulturarven. Konferansen vil løfte frem ulike perspektiv på kompetanse, det skrevne ord, lokalhistorie, samt hvordan vi tar vare på dokumentasjon om vår kulturarv.

Riksarkivar Inga Bolstad og Hans-Wilhelm Steinfeld er blant de som står på programmet.

Det endelige programmet vil bli lagt ut på våre hjemmesider www.kulturvern.no

Sted: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo.
Tid: 12.03.2016, 10:00 – 16:00.
Deltakeravgift: Kr. 600,-. Konferansen er gratis for studenter, tillitsvalgte og medlemmer i
kulturvernorganisasjonene. Lunsj og to kaffepauser inkludert.

Påmelding innen 1. mars

Meld deg på konferansen HER

 

RESTAURERING: Guldholmen fyr

Hovedhus og MaskinhusFor tiden pågår det mye arbeid på Guldholmen fyr. Det handler både om omfattende rehabilitering og om nye roller rundt videre drift.

 Tekst: Ola Sendstad

1. juni 2015 overtok Moss kommune vedlikeholdsansvaret av Guldholmen fyrstasjon, fra Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr.

Det er Staten som eier fyrstasjonen. Gjennom Miljødirektoratet ble det bevilget 4.1 millioner til restaureringsarbeid, med forbehold om at Moss kommune overtok driftsansvaret. Bevilgningen ble gitt med utgangspunkt i en tilstandsrapport om bygninger og brygger. Prosjektet omhandler hovedhuset, maskinhuset, fjøset, "betjenten", hønsehuset og naustet. Nordbrygga og sørbrygga settes også i stand.

Arbeidet er nå i full gang og FYR.NO har snakket med prosjektleder for arbeidet, Frank Ivar Hansen. Han er til daglig ansvarlig for parker og friluftsområder i Moss kommune.

 

Hva var det første arbeidet som dere satte i gang med?

– Eternittplater både på tak og på vegger på hovedhuset var i så dårlig forfatning at det tidlig ble bestemt at de måtte plukkes ned. Tilstanden på eternittplater på de andre bygningene varierte, men for å få et helhetlig inntrykk valgte vi å ta ned disse også. Da fikk vi undersøkt tilstanden på undertak og takkonstruksjonen skikkelig. Det var takene som var i dårligst forfatning, men det var også nødvendig å skifte deler av bjelker på noen av bygningene. Fasadebordene var stort sett i dårlig forfatning. De er også skiftet ut på samtlige bygninger.

Gjorde dere noen oppdagelser underveis?

– Vi hadde i forkant god oversikt over skader og hva som måtte gjøres. Når vi plukket av ytterlaget så vi spor av mye forskjellige reparasjoner fra ulike tider. Hovedhuset hadde dårlige eternittplater på vegger og tak. Under fant vi igjen den eldre bordkledningen som var dårlig, og fasadene har nå fått ny tilsvarende kledning. På betjenten var eternittplatene i bedre tilstand, men under var det mye dårlig, blant annet i deler av bjelkelag. Også her var det nødvendig å skifte panelbord.

I hvilken grad har dere lyktes med å ta vare på eldre bygningsdeler?

– Det har vært i varierende grad, det har jo vært gjort mye forandringer med bygningene gjennom alle tider. Tidligere uthus er på et eller annet tidspunkt blitt gjort om til utleie med store forandringer. Vi har fokusert på at uttrykket utvendig blir mest mulig likt slik det så ut før eternittplatene ble satt på vegger og tak. Taket på Hovedhuset var tekket med eternitt, som ble fjernet, og nytt undertak og skiferstein tilsvarende den gamle skiferen på betjenten er blitt montert. På betjenten, som hadde skifer på taket, måtte vi plukke den forsiktig ned for å legge nytt undertak på grunn av lekkasjer. Her er den originale skiferen lagt tilbake nå. På grunn av råteskader måtte tilsvarende operasjoner utføres på maskinhuset, fjøset og hønsehuset. Her var det brukt noe forskjellig taktekking: eternitt i dårlig tilstand, blikkplater og skifer. Gammel skifer ble også her fjernet og lagt tilbake på nye undertak. For å få lik stil la vi skifer på samtlige tak. På naustet slapp vi heldigvis å ta av gammel skifer da undertaket ikke var skadet.

En annen utfordring var at de fleste vinduene var ødelagt av råte bortsett fra betjenten hvor det har vært satt inn husmorvinduer som vi syntes brøt helt med stilen på de andre bygningene. På grunn av veldig dårlig tilstand på gamle vinduer og stilbrudd, har vi satt inn nye vinduer tilnærmet lik de gamle i utrykk.

Hvordan går arbeidet videre?
– Vi regner med å være ferdig med de største utvendige arbeidene allerede innen årsskiftet, men noen justeringer vil måtte stå igjen til våren. Gjennom vinteren vil vi foreta utbedringer som er nødvendige innvendig, blant annet det elektriske anlegget. Det kan være at en del innvendige restaureringsarbeider blir utsatt til etter sommeren.

Hvordan vil driften av fyret være i framtiden?
– Etter restaureringen er fullført vil det igjen være mulig å leie Guldholmen fyr. Dette vil skje gjennom Kystleden administrert av Oslofjordens Friluftsråd. Det vil sannsynligvis være mulig å leie seg inn fra slutten av juni 2016.

*

Hansen og arbeidet på Guldholmen tydeliggjør viktige spørsmål i bevaringsarbeid. Nødvendige praktiske vurderinger griper raskt inn i spørsmål om originalitet og tilbakeføring; til hvilken tid og etter hvilket ideal? Tilretteleggingen for videre aktiv bruk er kanskje det aller viktigste tiltaket for bevaring. Slik sikres allmenn tilgang og framtidig relevans.

Guldholmen fyr ligger på den lille øya Gullholmen, utenfor Jeløy i Moss. Store deler av holmen, samt tilgrensende sjøområde er fredet som naturreservat på grunn av viktigheten for sjøfugler. Restaureringsarbeidet på fyret måtte først avvente til etter hekkesesongen. Prosjektet er nå i rute, og snart vil dette vakre stedet igjen være tilgjengelig for besøk.

 

Les mer om historien til Guldholmen fyr her.

Ny daglig leder

1 1 Ola Sendstad1. desember tiltrådde Ola Sendstad som ny daglig leder i Norsk Fyrhistorisk Forening. Han er utdannet sivilarkitekt og har tidligere arbeidet med blant annet restaureringsprosjektering og kommunikasjon av kulturarv.


– Nå ser jeg fram til å bidra til og formidle det viktige arbeidet med bevaring og aktivisering av alle våre fyr. Jeg er spesielt opptatt av hvordan lokalt engasjement, bruk og alle små samfunn tilknyttet fyrene sikrer bevaring og framtidig relevans.


Har du spørsmål, idéer til prosjekter eller tips til saker nås vi på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på telefon: 41602046.

Ona fyr skinner igjen

Ona 2014Bifyret og hovedfyret på Ona fyrstasjon er pusset opp av Kystverket, og arbeidet har kostet omkring 2,3 millioner kroner.

Oppussingsarbeidet ved Ona fyrstasjon startet i juni 2014, og ble avsluttet i desember 2014. Planleggingen av renoveringen startet allerede opp tidlig i 2013. I planleggingsfasen deltok Kystverket, Romsdalmuseet og fylkeskommunens kulturavdeling på befaring.

Arbeid på hovedfyret og bifyret

– Hovedfyret ble sandblåst på alle ytre overflater. I tillegg ble alle glass i fyrlykta tatt ut, og sprosser og rammer ble rengjort før glass ble satt tilbake, sier senioringeniør Bjørn Relling ved Kystverket Midt-Norge.

Ståloverflater av støpjern har blitt grunnet og malt med fire strøk maling. I tillegg ble en del porer i overflaten sparklet før grunning. Inngangsdøren ble skrapet og malt med linoljemaling.

– Innfestingsbolter til nedre galleri har blitt skiftet ut, da det var usikkerhet knyttet til kvaliteten av disse, fortsetter Relling.

Bifyret har blitt sandblåst på ståloverflatene. Alle andre overflater har blitt rengjort. I tillegg har fyret fått ny galleriplank og lykten har blitt malt.

Kystledseminar i oktober

songvaar3LarsVerketFra 15.-16. oktober arrangeres kystledseminar for kystledene og alle som er interessert i friluftslivet langs kysten på Sola Strand hotell.

Kystledgruppa som består av representanter fra Oslofjorden Friluftsråd, Friluftsrådenes Landsforbund, Den Norsk Turistforening, Forbundet Kysten og Norsk Fyrhistorisk Forening inviterer til kystledseminar.

– Det er mye som skjer på kysten innen dette temaet, og det er fint å ha en felles møteplass for diskusjon og for å stake ut retningen videre, sier Anne-Mari Planke fra DNT.

Prisen for å delta disse to dagene er 2100,- per person. Påmelding sendes til Anne- Mari Planke så raskt som mulig og innen 9.oktober på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Progam for kystledseminaret finner du her.

 

Tilskudd til overnattingshytter ved kysten og i lavlandet

Det gjøres oppmerksom på at fristen for søknader om tilskudd til overnattingshytter ved kysten og i lavlandet en endret fra tidligere år. Frist for søknad om spillemidler, med tildeling i 2016, er satt til 1.november 2015.

Se vedlagt orientering.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 189 gjester og ingen medlemmer på besøk.