FREMGANG FOR FYRET PÅ FLATØYA

altArbeidet med å vedlikeholde og reparere fyrbygningene på Store Flatøya (Steigen kommune, Nordland) skrider frem, takket være god dugnadsinnsats. En viktig forutsetning for å kunne ta imot arbeidsstokken og ta fatt på arbeidet, har vært å sikre landgang (ved hjelp av ny flytebrygge). Et mål for venneforeningen – og et krav fra Direktoratet for naturforvaltning – har vært å gjøre fyret lettere tilgjengelig for allmennheten. Med brygga er en viktig brikke falt på plass. 14.-16. mai samles fyrvennene til første dugnadshelg i 2010, med nøgda av oppgaver å ta fatt på.

Les mer …

KVASSHEIM - ET BESØKSMÅL PÅ JÆRSTRENDENE

altFriluftsfyret Kvassheim (Hå kommune, Rogaland) tar form. I 2004 skrev Jæren friluftsråd under en forvaltningsavtale med Kystverket. Siden da har friluftsrådet hatt ansvar for planlegging, rehabilitering, tilrettelegging og drift av fyret.

Les mer …

BILDESPILL OM FYR PÅ LOFOTMUSEET

altBesøkende på Lofotmuseet vil få oppleve at muséet er ett av Kystverkmusea – etatsmuseene til Kystverket. Lofotmuseet viser nå bildespillet ”Glimt frå fyr” av Randi Storaas, som hadde premiere på Sunnmøre Museum i Kulturminneåret 2009. Her møter vi dem igjen på lerretet: de som planla, bygde og dreiv fyrstasjonene på norskekysten.

Les mer …

UTVÆR - ABSOLUTT RAUDT I VEST

altI Solund kommune (Sogn og Fjordane) har ein drøfta utvegar for å få ny bruk av fyrhuset på Utvær. Ei arbeidsgruppe med interesserte partar har sett på korleis samarbeid kan auke bruk og besøk på Utvær.

Les mer …

PENGEMANGEL FORSINKER ÅPNING AV LYNGØR

Åpningen av betjentboligen ved Lyngør fyr (Tvedestrand kommune, Aust-Agder) som turisthytte må utsettes grunnet pengemangel og tidsnød. Etter planen skulle åpningen skje 21. august i år. Nå blir det ikke adgang for allmennheten før i 2011.

Les mer …

TORBJØRNSKJÆR - DET VÆRHARDE FYRET

altUnder overskriften DET VÆRHARDE FYR i Hvaler Bygdebok gjengir forfatteren Inger Jensen minner fra fyrstasjonen på skjæret utenfor Hvaler (Østfold). Selv om nok beskrivelsen ”værhard” passer på svært mange av fyrstedene langs kysten, vil mange være enige i at Torbjørnskjær er i en liten særklasse. I Riksantikvarens verneplan for fyrstasjoner beskrives stedet slik: ”Stasjonen har vanskelige landingsforhold og det brukes i dag ofte helikoptertransport”.

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 180 gjester og ingen medlemmer på besøk.