YOGA VED STADHAVET

Helga 19.-20. juni åpner Skongenes fyr (Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane) dørene for yogakurs ved havet. Kurset passer for så vel nybegynnere som utøvende. Deltakerne bor og spiser på fyret. Det er også mulig å utvide oppholdet utover kurshelga, for dem som ønsker å bruke mer tid på stedet.

Les mer om kurset og påmelding her.

 

SAMARBEID OM FYRMINNER

altNFHF har fått positiv tilbakemelding fra Landslaget for lokalhistorie om bistand til registrering av fyrartikler. I neste nummer (juni) av lagets meldingsblad Lokal­historisk magasin etterlyser vi artikler om fyr og fyrliv. Vi kjenner til flere slike artikler fra lokalhistoriske årbøker og andre bøker med emne fra kystku­lturen. Vi trenger imidlertid hjelp til å få den fulle oversikten.

Les mer …

ASENVÅGSØYA ER FYRNAVNET

altStatens kartverk gjorde 9. februar i år vedtak om skrivemåten Vågsøya for navnet på en fyrstasjon (fyrlista nr. 4786, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag). Øya som fyret står på, har den vedtatte navneformen Vågsøya. Øya har imidlertid vanlig vært kalt Asenvågsøya, med forleddet Asen- etter naboøya Asen.

Les mer …

BJØRNØYA FYR UTEN FYRVENNER?

altPlanene om å etablere en venneforening for Bjørnøya fyr (Bodø kommune, Nordland) har stått i stampe i flere år. Direktoratet for naturforvaltning kjøpte i 2005 fyrstasjonen av Kystverket. Bodø kommune påtok seg samme år det formelle forvaltningsansvaret for bygningene på fyrstasjonen. Planen var at organi­seringen av den videre driften skulle foregå gjennom en interesseorga­nisasjon, Bjørnøyas Venner. Hovedoppgaven til organisasjonen skulle være å forestå opprusting av bygningsmassen, styring og drift av allmennhetens bruk av anlegget, samt ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av nødvendige tiltak. Miljøvernminister Helen Bjørnøy åpnet sommeren Bjørnøya fyr som et ”friluftsfyr”.

Les mer …

DUGNAD PÅ RUNDE

altÅlesund-Sunnmøre Turistforening driv sjølvbetent turistforeiningshytte i den nyaste fyrvaktarbustaden (17 senger) på Runde fyr (Herøy kommune, Møre og Romsdal). Foreininga driv tilbodet gjennom dugnad..Siste dugnadshelga i vår på Runde er 16.-18. april. Arbeid som skal utførast, er mellom anna vårreingjering, lufte/skifte sengkle, rydding, maling, kalking, nye vindskeier på uthus og kollager, diverse snekkararbeid, dotømming osb. Dersom det er nokon som kan tenkje seg ei dugnadshelg, er dei hjarteleg velkomne. (Sjå nettsidene til Ålesund-Sunnmøre Turistforening for informasjon om overnatting og påmelding). Vandrarheimen på Runde opnar 1. mai. 

Les mer …

FORTELJINGAR OM FYR

altEitt viktig føremål for Norsk Fyrhistorisk Forening er å ta vare på forteljingane om fyra. Desse forteljingane er ein del av den immaterielle kulturarven vår.

Eit einstemmig Storting vedtok i 2007 å tilrå UNESCOS konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Ifølge konvensjonen (frå 2003) er kulturarv meir enn objekt og høgreiste monument. Kulturarven er òg munnlege tradisjonar, utøvande kunst, skikkar og sedvane, ritual, feiringar, kunnskap og dugleik, tradi­sjonar og levande uttrykk som er nedervd gjennom generasjonane.

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 75 gjester og ingen medlemmer på besøk.