FYRET PÅ ANDEN REHABILITERT

altKystverket Nordland har gjennomført rehabilitering av fyrbygningen på Anda fyrstasjon i Øksnes kommune. Arbeidene har vært omfattende, og Kystverkets "fyr-lag" har stått for rehabiliteringen, som er gjennomført med svært godt resultat.

Anda fyr er det siste av vel 200 bemannete fyr som er bygd i Norge, og er også det eneste som hadde elektrisk strøm fra starten. Fyret ble opprettet i 1932 og automatisert og avfolket i 1987. Fyrbygningen er modernisert, men har mange opprinnelige bygningselementer bevart.

Les mer …

NETTSIDER MED FYRBILDER

altEt av NFHFs medlemmer, fotografen og friluftsmannen Lars Verket, har lagt ut mange fyrbilder på nettet. NFHF har fått adgang til å bruke Lars’ bilder i NFHF-sammenheng, noe vi er svært glade for. Lars har fotografert de fleste fyrene – landskaper, fyr og fyrdetaljer – langs kysten av Telemark og Agder, og han deler med glede opplevelsene sine med andre fyrinteres­serte. Han tar også gjerne imot kommentarer til bildene.

Gå inn på nettstedet http://www.flickr.com/photos/larsverket/ for nærblikk på Søndre Katland (bilde, Farsund kommune, Vest-Agder) og andre fyr i sør.

Les mer …

HANDLINGSPROGRAM FOR KYSTVERKET 2010-2019

altKystverket (KV) har lagt frem sitt handlingsprogram for perioden 2010–2019. Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i Kystverkets rolle som samferdselsetat, og presenterer etatens fagområder, status og mål i den aktuelle perioden. Handlingsprogrammet er lagt ut på Kystverkets nettsider, og kan leses i sin helhet der.

Les mer …

BARNDOMSMINNE FRÅ GRASØYA

alt Gunder Runde vaks opp på Grasøyane fyr og Runde på Sunnmøre. I ein artikkel i bladet ”Jul på Sunnmøre” i 1996 fortalde han om oppveksten på fyret, og livet på ”ein kringflødd holme”. Artikkelen ligg no under LESESTOFF på denne nett­sida, for dei som er interesserte i fyrhistorie. Vi minner elles om at vi gjerne tek imot liknande fyrminne (trykte, utrykte eller handskrivne), for utlegging på nettsida.

Les mer …

VÅRÅPNING PÅ SALTHOLMEN

altEtter dugnad, med vask og vedsjau, er Saltholmen fyr utenfor Lillesand (Aust-Agder) klar for vårsesongen. En tidligere dugnad måtte avlyses på grunn av isforholdene (som også rammet fyrlivet på Store Torungen lenger øst).

Les mer …

VåRTEGN PÅ LINDESNES

altLindesnes fyr ønsker velkommen til vårliv og påskeaktiviteter på fyret. Les mer om tilbud for barn og voksne her.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 115 gjester og ingen medlemmer på besøk.