SESONGÅPNING PÅ OBRESTAD

altSøndag 7. mars åpnes kulturprogrammet for 2010 på Obrestad fyr. Det skjer med SJOKOLADESØNDAG. Den som besøker fyret denne dagen, kan få smake på Sjokoladepikens herlige retter, og lytte til opplesning av forfatteren Helene Uri.

Les mer …

NY BRUK AV TRÆNA FYR?

alt20. august 2009 inviterte Polarsirkelen friluftsråd til dagsseminar på Træna om mulig videreutvikling av Træna fyr (Træna kommune, Nordland). Deltakere på møtet var blant annet Kystverket Nordland, Træna kommune, Rana Turistforening, Helgeland Regionråd og Helgeland museum, Nesna kystlag og Trænafestivalen.

Træna fyr (på Søholmen) ble opprettet i 1877, og automatisert og avbemannet i 1974. Hovedbygningen er av stein, med rødt jerntårn på toppen. Lyktehuset er fjernet, og sveipet er erstattet med led-lampe.

 Kystverket kan tenke seg å leie ut fyret, og vil kunne bistå med kunn­skaper og arbeidstegninger ved en evt. restaurering.

Træna fyr er et viktig kulturbygg i kommunen og også i Helgelands-regionen. Det er enighet om ønsket om å få ny bruk av fyret, med adgang for allmennheten. En mulighet er utleie etter turisthytteprinsippet, under ledelse av Rana Turistforening.

Turistforeningshytte fra 2013?

Av en artikkel i Rana Blad 21. august 2009 fremgår det at Rana Turistforening ligger an til å overta driften av Træna fyr som turistforeningshytte. For ny bruk av fyret er det også viktig med lokal forankring på Træna, og at lokalbefolkningen trekkes inn. Derfor vil turistforeningen, sammen med kommuneledelsen i Træna, ta initiativ for å etablere et turlag på Træna, som ei undergruppe til Rana Turistforening.

Fyret består av gamle bygninger som krever renovering både inn- og utvendig. Kystverket vil fortsatt stå som eier, og stå for det ytre vedlikeholdet. Innrednings­arbeidet vil utgjøre husleia for fyret. I tillegg til selve fyrtårnet av stål, består fyret av fyrvokterbolig i to etasjer i solid stein, for både fyrvokteren med familie, fyrassistent og reserveassistent. Kaianlegg og båtnaust er det også ved fyret. Ved fyret var det dessuten 20 rorbuer som ble feid på havet under en storm i 1901.

”Det er ikke undertegnet noen avtale ennå. Dette blir en langvarig prosess. Saken skal behandles i Rana Turistforening, men målsettingen er at fyret kan åpnes som turisthytte i 2013 – gjerne før, hvis vi klarer det”, sa lederen for Rana Turistforeing, Robert Bjugn, til Rana Blad i 2009.

I 1913 åpnet Det Helgelandske Dampskibsselskab den første turistruten på Helgeland, hvor blant annet Træna inngikk. Gjenåpning av Træna fyr i 2013 ville være en god markering av hundreårsminnet for turisttrafikken på Helgelandskysten.

Siste: 2. mars 2010 ble det arrangert møte på Træna om mulig ny bruk av Træna fyr. Det er i løpet av vinteren etablert ei lokal gruppe av Rana Turistforening på Træna, med tanke på videre utvikling i saken.

 

FYR PÅ VILLE VEGER

altI forbindelse med automatisk konvertering av fyrposisjoner til Google-kartet har det dessverre oppstått en del feilplasseringer. Av kartet fremgår det for eksempel at Andenes fyr (Nordland, bildet) nå ligger midt i tettbebyggelsen på Andenes. Nyholmen fyr i Bodø er flyttet fra Nyholmen og ut i innseilinga vest for havna. Det stemmer selvsagt ikke. Posisjonene for de innlagte fyrene vil bli kontrollert og korrigert. Deretter fortsetter vi med innlegging av de fyrene som ennå ikke er kartfestet.

Forteljingar om fyr

altMange menneske har mange minne frå fyr, anten etter eit arbeidsliv, eller gjennom oppvekst eller frå besøk. I nokre høve vert det ei bok av slike minne, i andre høve kjem det ei lita forteljing eller ein liten artikkel. 

Les mer …

Personlig vindrekord for Ask på Makkaur fyr

altOppsummeringen etter stormen Ask i slutten av januar viser store herjinger. Høyeste vindstyrken – 27 sekundmeter (full storm) – ble målt av apparatene på Makkaur fyr (Båtsfjord kommune, Finnmark). De største materielle skadene ble imidlertid registrert i Lofoten. Der brant et gammelt fiskemottak i Ballstad ned til grunnen, med lagervarer for flere millioner kroner. Flere hustak ble revet av, og båter ved kai ble nærmest totalskadd.

Grasrotandelen 2010

alt

Det første året med Grasrotandelen er forbi. Frivillige lag og foreninger i Norge fikk utbetalt tilsammen 210 millioner kroner via Grasrotandelen i 2009. Til nå har over 520 000 spillere funnet sin grasrotmottaker.

Vi håper at NFHFs fyrforeninger har grepet sjansen, og meldt seg inn i Frivillighetsregisteret for å kunne motta grasrotandeler. Og vi håper selvsagt også at mange spillere har valgt, eller vil velge, en frivillig fyrforening som sin mottaker.

Norsk Tipping melder at det ennå er mange spillere som ikke har valgt sin mottaker. Det er også mulig å bytte mottaker når som helst - og så ofte du vil – dersom du vil støtte arbeidet innenfor de lokale fyrforeningene.
 
Les mer om Grasrotandelen under STØTTE.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 68 gjester og ingen medlemmer på besøk.