LESESTOFF OM KALSHOLMEN

På nettsida LESESTOFF (under NYTT, se også hurtigknapp) vil vi etter hvert legge ut artikler og andre tekster om fyr. Dagens tekst er en artikkel om en skoletur til fyrstasjonen på Kalsholmen i 1932. Artikkelen er tidligere trykket i Meløy Historielags årbok nr. 5.

Les mer …

STORE FYRDAGER I 2010

altFor fyrforvaltere og fyrvenner er det særlig to dager i 2010 som peker seg ut som viktige dager for å hedre fyrene, historien og ny bruk: Den internasjonale fyrdagen og Kystens dag.

Les mer …

FYRET PÅ FEISTEINEN - EIN PILOT I SØRVEST

altI samband med arbeidet med forvaltningsplanar for dei freda fyrstasjonane har Kystverket vald ut éin stasjon i kvar av Kystverkets regionar til ”pilot”-stasjon. Innanfor Kystverket Vest, med hovudkontor i Haugesund, er det fyret på Feisteinen (Klepp kommune, Rogaland) som skal vere piloten. Feisteinen vert såleis truleg det første fyret i dette området med eigen forvaltningsplan.

Les mer …

PÅSKETUR TIL SKONGSNESET

altSkongenes fyr (Vågsøya, Sogn og Fjordane) tek imot så vel dagsturistar som overnattingsgjester i påska (som også elles). Ei vandring ut til fyret tek om lag 1 time frå bilveg, med jamn gange. Triveleg å vandre i godt lag med familie og vener!

Les mer …

FINN ET FERIEFYR - RAS NUNGWI

altPå nordspissen av Zanzibar fant vi Ras Nungwi fyrstasjon. Fyret ble etablert i 1881. Dagens tårn som ble bygt i 1926, er 46 m høyt, hvitt, firkanta og tredelt. Fyret er i drift og har karakter Fl w 5s – hvitt blink hvert 5. sekund. Fyret og området rundt er stengt for allmenheten. Flott fyr, men med behov for vedlikehold.

Les mer …

HISTORIEFORMIDLING PÅ FYR

Kystverkets arbeid med forvaltningsplaner for de fredete fyrstasjonene skrider frem. På et møte i Oslo 5. mars presenterte Kystverket, i samarbeid med Kystverkmusea, idéer til en plan for formidling av fyrhistorie, som del av en forvaltningsplan. Et sentralt punkt i denne formidlingen kan bli skilt (infotavler, bilder) som skal gi besøkende på hvert fyr et innblikk i historien om fyret. Som deltaker på møtet uttrykte NFHF ønske om at prosjektet vil utvikle løsninger som (helt eller delvis) kan brukes også på andre fyrstasjoner enn de som er fredet.

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 217 gjester og ingen medlemmer på besøk.