Kunstnarliv på Skomvær fyr

SkomvaarogmenneskerKunstnar Elin Mar Øyen Vister visste etter mange år i storbyen at ho måtte leva meir i pakt med naturen og vera nær elementa. Då blei Kjerringøy og etterkvart Røstlandet og Skomvær fyr på Røst staden å vera.

Elin Vister er kunstnar og artist. I mange år spela ho på nattklubbar som DJ Sunshine, og siden 2009 har ho brukt mykje tid på å ta opp lyd av sjøfugl og kystkultur i nord. Ho har alltid drøymt om å bu på ei øy, og ho har tidlegare budd både på Kjerringøy og Røst. Øyen Vister skreiv kontrakt med Kystverket og tok over Skomvær fyr sommaren 2013.
– Det er mykje kystkultur som er i ferd med å forsvinna. Det er viktig kunnskap, som me vil bli med å formidla. I tillegg står mange kulturminne tomme. Det er fint å laga liv og tilby kunstnariske opplevingar på desse, fortel Vister til fyr.no.

Kunstnarverkstad og kunstnarbustad

No har Skomvær fyr blitt eit kunstnarkollektiv, ein stad der kunstnarar kan bu og jobba i ein kortare periode. Elin Øyen Vister er initiativtakar til Røst AIR, som er ei tverrfaglig, kunstnardriven foreining. Røst AIR blei grunnlagt i 2012 av Øyen Vister i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og Kystverket. Foreininga blir i dag styrt av Røst AIR arbeidsgruppe, som består av Øyen Vister, Marie Kaada Hovden, Margrethe Pettersen, Jason Rosenberg og Mathias T. Hatleskog. Oppimot seks kunstnarar kan bu og jobba samtidig på fyret, i tillegg til dei frivillig tilsette. Og når det er seminar og workshop, kan kollektivet ta Skomvaar panoramaimot 10 personar. Alle som bur her skal jobba med kunst, bli inspirerte av omgivnadane og naturendringane, og dei jobbar mot å bli sjølvhjelpen, inspirert av fiskarbonden i kystkulturen. Ei rekke kunstnarar frå ulike land har søkt om å få komma til Skomvær, og til sommaren kjem meir enn 10 nasjonalitetar innom fyret.

Sjøfuglebestand i kraftig nedgang

Skomvær fyr blei pussa opp for nokre år sidan. Alle som vil kan komma på besøk, men det er ikkje lov til å slå opp telt i hekkesesongen, av omsyn til det sårbare sjøfuglelivet. Nykan Naturreservat er tilhaldsstad for millionar av sjøfugl i hekkesesongen. Bestandane er i kraftig nedgang. Skomvær er eit lanskapsvernområde, og kunstnarane deler øya med lundefugl, svartbak, toppskarv, teist, rødnebbterner, tjeld, stormsvale, havsvale og ærfugl. Det er først og fremst sjøfuglkoloniane i området og deira «rom» som skapar lydmusikken i Øyen Visters kunstprosjekt «Soundscape Røst». Fiskebåtar og fiskeindustrien spelar òg ei viktig rolle.

Skomvaar blomsterengI pakt med naturen

Gjengen på Skomvær har mange planar for framtida, men dei tar éin ting om gongen. Ein av planane er å laga ei kunstvandring på øya, som skal bestå av fleire element.

– Me ville skapa ei kulturnæring og ikkje ei turistnæring. Me prøver å leva meir i pakt med naturen, dyrkar grønsaker og reiser miljøvennleg, kjøper økologisk mat og fiskar.
Øyen Vister fortel at fyrvaktarfamiliane som budde på fyret tidlegare òg dreiv kjøkkenhage, i tillegg til at dei hadde nokre husdyr og dreiv med jakt og fiske.

Vêrfast

Øyen Vister har tidlegare vore aleine på fyrstasjonen, men ein veit aldri kva som kan skje, så det er greitt å vera fleire, fortel kunstnaren, som har vore vêrfast på fyret i nokre dagar når ho snakkar med fyr.no.
No kjøper ho eit lite hus på Røst og flytter opp i mars. Det kan vera greitt, om ein blir vêrfast på den andre sida.
– Ein lever gjerne eit nomadeliv som kunstnar. På fyret er det opp- og nedrigg kvar vår og haust, fortel ho.

Ikkje eit val

Røst AIR arrangerer og legg til rette for seminar og kurs på fyret, både plante- og lydkurs. Det har dei siste to åra vore til saman 40 kunstnarar på workshop og opphald. Då bur deltakarane på fyret i rundt ein månad.
– Ein får jobba konsentrert her. Kunstnarar har latt seg inspirera av denne staden sidan starten. Ein av dei var Theodor Kittelsen. Det er så mykje spanande å sanse her! Her finn du den største fuglebestanden i Nord-Europa, kval, sel og spekkhoggar, fortel kunstnaren, og legg til at dette livet ikkje eigentleg var eit val for henne:
– Eg får ikkje til å ikkje leva i pakt med naturen.

Flott helg i Bodø og på Landegode fyr

fyrDen 17. -19. april var det duket for fyrhistorisk seminar og landsmøte i Bodø og på Landegode fyr. Gjennom spennende foredrag fikk deltakerne innblikk i formidling av fyrhistorien. Valg av nytt styre ble gjennomført på landsmøtet søndag 19. april. 

Fredag 17. april var det overordnede temaet for seminaret forvaltning, drift og vedlikehold av fyrene. Vincent Guigueno fra det franske økologidepartementet viste deltakerne nettsiden www.pharesdefrance.fr som har en oversikt over alle fyrene i Frankrike. Han oppga også at det er ønskelig å få fyret i Cordouan inn på Unescos verdensarvliste. Hilde Andresen fra Kystverket fortalte blant annet om status for vern av etatens kulturminner og landsverneplan for maritim infrastruktur som kom i 2009. I alt er 83 fyrstasjoner verneobjekter. Terje Abrahamsen fra Kystverket Nordland viste deltakerene fyrstasjoner som er å finne i Nordland. Av 17 fyrstasjoner er 10 stykker fredet i dag. 

Arkivkilder til fyrhistorien

Aasta Karslen fra Arkiv Nordland foreleste om arkivkilder til fyrhistorien. Ta gjerne en titt på arkivportalen.no, digitalarkivet.no, digitaltmuseum.no eller Galleri NOR. Lisbeth Sofie Johansen fra Nasjonalbiblioteket fortalte om kilder til fyrhistorien i biblioteket. Per Roger Laurtizen viste flotte bilder og fortalte at det i dag finnes cirka 162 bevarte fyr i Norge. Kristine Moltu fra Kystverkmusea snakket blant annet om de særegne fiskefyrene i Lofoten.

Dagen ble avsluttet med et herlig to-rettersmåltid på Skagen Hotell.

Tur til Landegode fyr

Lørdag morgen gikk turen til Landegode fyr hvor seminaret fortsatte. Jo Van der Eynden fra Kystverkmusea fortalte om dokumentasjon og bevaring av tekniske installasjoner og skilting av de fredede fyrene. Deltakerne fikk også en introduksjon til kystreise.no og Farleia. Tore Berntsen fra Norsk Fyrhistorisk Forening informerte om forholdet mellom frivillige og profesjonelle organisasjoner, og mente det er viktig å drøfte relasjonene mellom disse. Bjørn Øystein Drabløs ,som representerte Kystverkets pensjonistforbund, viste til at de var en ressurs for Kystverkmusea, og at de oppfordret sine medlemmer til å delta i vennforeninger og kystlag.

Dokumentasjon av fyrhistorien

Bidragsytere fra Kystverkmusea viste hvordan fotografi kan benyttes til å dokumentere og forstå fyrhistorien. Simen Lunøe Pihl fortalte om fyrmesterparet Johansen, og vi fikk innblikk i hvordan fyrlivet utviklet seg gjennom tidene. Gjennom lyd og bildefremvisning fortalte Eirik Gurandsrud om hvordan fyrvokterne måtte tilpasse seg okkupasjonsmaktene under 2. verdenskrig. Frode Pilskog viste oss hvordan "Fyrtidende" fungerte som kommunikasjonmiddel mellom fyrmesterne og han snakket om fyrfotografen Wilse som levde fra 1865- 1949. Tormod Steen fra Norsk Fyrhistorisk Forening avsluttet seminaret med å snakke om historiske fotografier som dokumentasjonskilde, og om muligheten for å få i stand et samarbeidsprosjekt. 

Hyggelig middag

Deltakerene fikk servert et måltid bestående av fristelser fra havet, og det var god stemning rundt middagsbordet. I løpet av dagen fikk alle god tid til å se seg om på fyrstasjonen, og det var flere som våget seg opp i fyrtårnet. Utsikten var fantastisk. På kvelden inviterte André Schau fra Norsk Fyrhistorisk Forening til bildequiz med fyr. Et fint tiltak!

Landsmøtet i Norsk Fyrhistorisk Forening

Søndag 19. april ble landsmøtet i Norsk Fyrhistorisk Forening arrangert i Bodø, og det var valg av nytt styre. Tormod Steen ble valgt som ny styreleder, Tore Berntsen er nestleder og Jostein Korsnes er kasserer. Greta V. Sollie, Berit Johanne Vorpbukt og André Schau er styremedlemmer. Jan Erik Westergaard og Torstein Johnsrud er varamedlemmer. Vi ønsker alle lykke til med vervet! Birger Lindanger og Marit Alsaker Stemland inngår nå i valgnemnda sammen med John Evensen. Helgen ble avsluttet med en fin tur til Nyholmen hvor vi fikk omvisning av representanter fra Fortidsminneforeningen.

Tormod Steen er ny styreleder

TormodSteen9602Tormod Steen, avdelingsleder ved Helgeland museum, er valgt som ny styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening.

Den 19.04.2015 ble det avholdt landsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening i Bodø, og Tormod Steen (født 1955) ble valgt som ny styreleder. Han har tidligere inngått i ledergruppa i styret.

Steen har arbeidet ved Svalbard museum og Nasjonalbiblioteket. Han har også vært leder for Polarsirkelen friluftsråd, og engasjert seg i arbeidet ved Træna fyr. Vi ønsker Tormod lykke til som styreleder!

Mer informasjon om det nye styret vil bli lagt ut.

Meld deg på i dag

landegodefyr nettEndelig program for fyrhistorisk seminar og landsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening er nå klart.  Samarbeidspartnere og medlemmer i Norsk Fyrhistorisk Forening har fortsatt mulighet til å melde seg på innen 13. april. 

Seminaret finner sted på henholdsvis Skagen Hotell i Bodø og Landegode fyr fra 17.-18. april. Bidragsytere fra Kystverket, Kystverkets pensjonistforbund, Kystverkmusea, Norsk Fyrhistorisk Forening, Nasjonalbiblioteket og Arkiv Nordland vil forelese. Fra det franske økologidepartement  kommer Vincent Guigueno som vil snakke om formidling av fransk fyrhistorie. Forfatter Per Roger Lauritzen skal forelese om fyropplevelser. Landsmøtet i Norsk Fyrhistorisk Forening finner sted på Skagen Hotell fra klokken 10 søndag 19.april. 

Meld deg på 

Det er fortsatt mulighet til å melde seg på seminaret og landsmøtet. Send inn utfylt påmeldingsskjema til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen mandag 13. april. Prisen for å delta er 2500 kroner per person. Reise må bestilles på egen hånd. Dette blir en fin helg, så benytt sjansen til å melde deg på i løpet av helgen.

 

Program for fyrhistorisk seminar og landsmøte i Bodø 17.- 19.april

Påmeldingsskjema

Fyrmesterboligen på Skrova er pusset opp

Fyrmesterboligen Skrova nettFyrmesterboligen på fredede Skrova fyrstasjon er nå pusset opp. Utvendig og innvending ser boligen ut som da den sto ferdig i 1922.

– Oppussingsarbeidet startet i mai 2014, og i disse dager legger fagfolk i regi av Kystverket siste hånd på verket innendørs, sier Frank Marstokk.

Fyrmesterboligen har fått nytt tak, spesialbestilte vinduer som ser ut som de originale og den gamle bordkledningen er tatt tilbake.

Opprinnelig interiør og eksteriør

Innvendig er nå gulvene mørkebrune, og veggene lyseblå og okerfargede. Fagfolk i regi av Kystverket har brukt linoljemaling slik som det også ble benyttet opprinnelig. Nå skal det bygges ut strømnett og bad.

– Den store assistentboligen skal  også pusses opp innvendig, rom skal redesignes og oppholdsstuen skal møbleres, forteller Marstokk.

Prøvedrift i 2015

2015 blir et oppstartsår for driften av fyrstasjonen.

– Det blir for det meste prøvedrift utover sommeren med et par større prosjekter og besøk, legger Marstokk til.

Søk om midler til Kystens dag

 

songvaar3LarsVerket

Den 9.juni arrangeres Kystens dag. Fyrstasjoner og venneforeninger i Norsk Fyrhistorisk Forening kan søke om midler til å lage arrangementer på festdagen. 

– Vi ønsker gjerne at fyrstasjoner og venneforeninger i Norsk Fyrhistorisk Forening blir med å markere dagen, sier Anne Solvang Salvesen ved Lindesnes fyr. Utvidet søkndasfrist er derfor satt til 10.april 2015.

Søknad med beskrivelse av arrangementer, budsjett, oversikt over samarbeidspartnere, utbetalingsopplysninger og andre nødvendige opplysinger sendes til:

"Kystens dag", Lindesnes fyr, Lindesnesveien 1139, 4521 Lindesnes

Det er også mulig å sende e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Merk Kystens dag+ årstall. 

 

 

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 104 gjester og ingen medlemmer på besøk.