Søndre Katland fyr er utbedret for en million kroner

Katland heleVenner av Søndre Katland fyr har gjort et formidabelt dugnadsarbeid med fasaden. Utbedringen har kostet rundt en million kroner.


Tekst: Ingrid Eitrem


Venneforeningen ved Søndre Katland fyr var redd for at bygningsmassen ved fyret skulle forfalle, og arbeidet med å utbedre fasaden ble igangsatt for fullt i 2014.
Alle vinduene i fyret er skiftet ut, og 7-8 vinduer mot sør-vestsiden som tidligere var murt igjen er nå åpnet opp.

– Fyret har blitt sandblåst, satt inn med priming og det er malt to-tre strøk med maling, sier Bernt Erik Spinnangr ved Venner av Søndre Katland fyr.

Nå gjenstår det å utbedre fyret innvendig, og sjøboden skal også pusses opp.


Vellykket arrangement

4. juli 2015 var det konsert på fyret, og de rundt 700 besøkende fikk oppleve den skinnende, hvite katedralen i havgapet i all sin prakt. Publikum fikk oppleve musikk tilknyttet norsk kystkultur. Katland fraktFyrvokterdatteren Aslaug Tønnesen Kjerstad som bodde på fyret i 15 år var også tilstede under konserten, melder avisa Lister.

– Det var et svært vellykket arrangement hvor lokale band opptrådte, avslutter Spinnangr.

Pilotprosjekt på Lista fyr

ListaEdvinTonnessen09Kystverket skal utbedre fyrtårnet på Lista fyrstasjon etter mange år med fukt- og muggskader. Prosjektet er i utredningsfasen, og Kystverket håper å ta fatt på oppussingsarbeidet i 2016.

Tekst: Ingrid Eitrem

 

Fyrtårnet på Lista har hatt mugg- og fuktskader i de siste årene. For noen år tilbake ble innsiden av fyrtårnet malt. Malingen var ikke tilpasset fyrtårnet, og dette forverret fuktproblematikken som i senere år dannet muggskader på veggen inne i tårnet.

 I utredningsfasen

To representanter fra Kystverket og en fagkyndig rådgiver som er spesialist på mugg- og fuktskader undersøker nå hvilke arbeidsmetodikk og type materialer som skal brukes for å utbedre skadene i fyrtårnet.

Lista fyr inne

– Arbeidet på Lista fyr er ikke gjort i en håndvending, og vi har ennå ikke avklart hvilke materialer som kan brukes for å utbedre feilene, forteller overingeniør Belinda Pedersen i Kystverket.

Det er et stort problem at fuger har smuldret opp.

– I tidligere vedlikeholdsarbeid har akrylfuging blitt brukt for å tette igjen sprekker og løsnet fugemasse, men denne type materiale  gjør at fukt som trengte inn forble inne i ”værhuden” av fyrtårnet, sier Pedersen.

Pilotprosjekt

Etter sommeren vil Kystverket starte med et pilotprosjekt hvor de benytter et mindre felt på utsiden av fyret for å se på ulike arbeidsmetodikker for fjerning av eksisterende fugemasse uten å skade granittblokkene. Det er først og fremst påtenkt å fjerne minimum 2 cm av fugemassen, og fuge på nytt med en mer egnet fugemasse.
Kystverket Sørøst har søkt om midler til utbedring av fyrtårnet, og de håper å kunne starte opp med arbeidet i 2016.

Utbedring av Færder fyr

faerder fyr nettFærder fyrstasjon skal istandsettes, og dugnadsarbeidet er i gang for fullt. Planen er at fyrstasjonen kan ta i mot overnattingsgjester i 2016.

Av: Ingrid Eitrem

– Færder fyrs venner fikk leieavtale med Kystverket våren 2015, og nå utbedres de sanitære forholdene og signalboligen ved Færder fyr, sier Thomas Ekdahl fra Færder fyrs venner.


Dugnadsånd

Venneforeningen ved fyret har dugnader cirka en gang i måneden, men vær og vind gir noen utfordringer, og dugnad har blitt avlyst. Det skal bli lukket sanitær løsning. De frivillige har spadd ut fire kubikkmeter med møkk, støpt en mursåle og montert en fire kubikkmeter tett ståltank. Styret jobber med å finne et system for tømming.

– Signalboligen trenger kun overflatebehandling, og det skrapes, males og skal settes inn møbler. Dette arbeidet er påbegynt, uttaler Ekdahl.


Overnattingsmuligheter fra 2016?

faerder med folkFærder fyrs venner ønsker å åpne for overnatting og utleie for allmenheten i 2016. Utleievirksomheten blir en del av Kystleden i Oslofjorden, og det er Oslofjordens Friluftsråd som er samarbeidspartner. Færder fyrs venner vil ha vertskap på øya etter hvert som de blir ferdige, og styret uttaler at de har dialog med Kystverket om å leie mer bygningsmasse etter hvert.

Dugnadsånd på Tvistein fyr

1 TvisteinfyrSiden sesongen 2009-2010 er hele 3500 dugnadstimer lagt ned for å sette i stand Tvistein fyr.


Av: Ingrid Eitrem


Tvistein fyr ble oppført i 1908, og ligger på en holme i havgapet mellom Langesund og Stavern. Drivergruppa ved fyret, Tvisteins venner, består av representanter fra Kystlaget Fredriksvern, Brunlanes Jeger og Fiskerforening og Anvik Bygdelag. Tvisteins venner ble opprettet i 2011, og er ansvarlig for å drifte den frivillige aktiviteten ved fyret. Det samme året fikk fyret leieavtale med Kystverket.

– Normalt er det tre vår- og høstdugnader hvor 6-12 personer deltar hver gang. I tillegg deltar personer etter ønske og behov, forteller Terje Nalum fra Tvisteins venner.

 

Krana er tilbake

Tvisteins venner har satt opp den originale krana for å løfte opp båter fra vannet like ved fyret. Denne hadde tidligere blitt fjernet i 1987. Det er værhardt ute på holmen, og det var nødvendig å istandsette krana slik

Tvisteinfyr inne

at de frivillige også kan komme ut når været ikke er optimalt.

– I tillegg har vi pusset opp fem soverom med ti senger i uthuset. Her kan de frivillige overnatte når det er dugnader, fortsetter Nalum.

Fyrmesterboligen pusses opp

Arbeidet med å sette i stand fyrmesterboligen er i gang. Det slipes, sparkles og males.

– Vi har fått ordnet vannsisternen, og drivergruppa har fått støtte fra Sparebankstiftelsen til å utføre dette arbeidet, sier representanten fra Tvisteins venner.

Kystverket har bidratt med penger til å skifte ut vinduene.

 

Ønske om overnatting og utleie

Det er ennå ikke mulig å leie ut fyret, men drivergruppa har som mål at besøkende skal kunne overnatte og leie ut fyret. Det er ønskelig at fyret blir en del av kystledsamarbeidet.

– Vi håper at alt er klart til å ta i mot besøkende for overnatting og utleie i 2017 eller 2018, legger Nalum til.

De tre fyr

Når fyret er istandsatt vil det bli mulig for besøkende å drive "fyrhopping". I nærheten av Tvistein fyr ligger både Svenner fyr og Stavernsodden fyr. De to fyrene er synlig fra Tvistein fyr, så her åpner det opp for mange fine fyropplevelser.

– Vi samarbeider godt med de andre fyrene i nærheten, og ønsker å ha en felles strategi for å markedsføre fyrene, avslutter Nalum.

Søk om momskompensasjon innen 1. august

Foto Vener av UtvaerNorsk Fyrhistorisk Forening og venneforeninger som er medlem hos oss kan få momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet etter søknad. Det er NFHF som søker på vegne av venneforeningene.

Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

Underledd skal søke gjennom sitt sentralledd. Det vil si at venneforeningene kan søke gjennom Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) sentralt.
Søknadsfristen er 1. september hvert år. Venneforeningene må sende inn regnskapet for fjoråret til NFHF per post eller e-post innen 1. august 2015.


NFHF søker såkalt "forenklet modell"

I forenklet modell er det de totale driftskostnadene som er grunnlaget for søknaden både for sentralledd og underledd.
Kompensasjon ytes bare for utlegg til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.
Venneforeningene trenger ikke være registrert i Frivillighetsregistret.
Hvis driftskostnadene hos venneforeningene overstiger 5 millioner kroner, må det være en statsautorisert eller registrert revisor som har godkjent regnskapet.
Hvis driftskostnadene er under 5 millioner kroner, er det nok med en valgt revisor. Vedkommende kan ikke være tillitsvalgt i venneforeningen og må være oppnevnt av årsmøtet.

Fratrekk

Fratrekk skal gjøres hvis man for eksempel har kontantoverføringer til utlandet eller om organisasjonene har ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader.
Utgifter til oppussing og istandsetting skal altså ikke trekkes fra.
Venneforeningene er selv ansvarlige for å vurdere om det skal gjøres fratrekk i de totale driftskostnadene.

Se forskriftenes § 7 og § 12. Les hele forskriften her.


Beregningsmodell

Kompensasjonsbeløpet beregnes av Lotteri- og stiftelsestilsynet ut fra en beregningsmodell som er basert på at 35 prosent av de totale driftskostnader kommer inn under den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten og multipliseres med en faktor på 0,2.
Dersom bevilgningene fra Stortinget ikke rekker til full kompensasjon, vil en prosentvis avkortning være lik for alle som får søknaden sin innvilget.

Her oppsummeres ofte stilte spørsmål om ordningen.


Kort oppsummert:

1. Godkjent og revidert årsregnskap for 2014 sendes inn til Norsk Fyrhistorisk Forening innen 1. august 2015.

2. Fyll ut skjemaene "mal for rapportering fra lokalledd til sentralledd" eller "rapport fra underledd (med driftskostnader under 5 mill kr) til sentralledd forenkla modell". Den førstnevnte rapporten skal sendes inn hvis venneforeningen har fradragsposter.

3. Hvis venneforeningen har driftskostander på mer enn 5 millioner kr sendes følgende revisorrapport.

3. Oppgi kontaktperson til venneforeningen.

4. Oppgi kontonummer til venneforeningen.

 

Send dokumentasjonen til NFHF per post eller e-post innen 1.august 2015 til:

Norsk Fyrhistorisk Forening
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer om momskompensasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynets egne nettsider.

Søk om momskompensasjon innen 1. august

Foto Vener av UtvaerNorsk Fyrhistorisk Forening og venneforeninger som er medlem hos oss kan få momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet etter søknad. Det er NFHF som søker på vegne av venneforeningene.

Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

Underledd skal søke gjennom sitt sentralledd. Det vil si at venneforeningene kan søke gjennom Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) sentralt.
Søknadsfristen er 1. september hvert år. Venneforeningene må sende inn revidert regnskap for fjoråret til NFHF per post eller e-post innen 1. august 2015. Regnskap fra underledd med totale driftskostnader på under 5 millioner kan revideres av en valgt revisor. Resten må bruke statsautorisert, autorisert eller kommunerevisor.


NFHF søker såkalt "forenklet modell"

I forenklet modell er det de totale driftskostnadene som er grunnlaget for søknaden både for sentralledd og underledd.
Kompensasjon ytes bare for utlegg til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.
Venneforeningene trenger ikke være registrert i Frivillighetsregistret.

 

 Fratrekk

Fratrekk skal gjøres hvis organisasjonene har  ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader.
Venneforeningene er selv ansvarlige for å vurdere om det skal gjøres fratrekk i de totale driftskostnadene.

 

 

 

 

 Kort oppsummert:

1. Revidert årsregnskap for 2014 sendes inn til Norsk Fyrhistorisk Forening innen 1. august 2015.

2. Fyll ut skjemaene "mal for rapportering fra lokalledd til sentralledd" eller "rapport fra underledd (med driftskostnader under 5 mill kr) til sentralledd forenkla modell".

3. Hvis venneforeningen har driftskostnader på mer enn 5 millioner kr sendes følgende revisorrapport.

3. Oppgi kontaktperson til venneforeningen.

4. Oppgi kontonummer til venneforeningen.

Send dokumentasjonen til NFHF per post eller e-post innen 1.august 2015 til:

Norsk Fyrhistorisk Forening
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer om forenklet modell på Lotteri- og stiftelsestilsynets egne nettsider.

Les mer om informasjon om revisjon her.

Les forskrift om merverdiavgift for frivillige organisasjoner her.

Her oppsummeres ofte stilte spørsmål om ordningen.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 78 gjester og ingen medlemmer på besøk.