Hvor kan man søke støtte?


Riksantikvaren

Fylkeskommunen

Norsk Kulturminnefond

Norsk Kulturråd


Sparebankstiftelsen

Stiftelsen UNI

Den kulturelle skolesekken

Grasrotandelen

Nordisk Ministerråd

Kulturminnedagene

Momskompensasjonsordningen